วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ระวัง!! หมอนวดไทยถูกหลอกไปทำงานที่อียิปต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ รายงานกรณีหมอนวดชายแผนไทย 3 คน ถูกหลอกลวงจากนายหน้าชาวอียิปต์ให้ไปทำงานที่นวดและสปาที่โรงแรม 5 ดาว ประเทศอียิปต์ ผ่านทางเว็บไซต์และติดต่อกันทางอีเมล์
หมอนวดทั้ง 3 คนเดินทางเข้าไปที่อียิปต์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว โดยต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าโรงแรมกันเอง เมื่อเดินทางไปถึงมีผู้อ้างว่าเป็นผู้ประสานงานมารับเพื่อไปทำใบอนุญาตทำงาน (work permit) และต้องเสียค่าดำเนินการอีกคนละ 350 ดอลล่าร์สหรัฐ หลังได้รับเงินผู้ประสานงานก็หายตัวไป หมอนวดจึงได้แจ้งความกับสถานีตำรวจและแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบเรื่อง


ภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นภูมิภาคที่มีกฎระเบียบทางสังคมเคร่งครัด แรงงานไทยทั้งชายและหญิง อาจประสบปัญหาการใช้ชีวิต โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องประสบกับความเคร่งครัดทางสังคม ทั้งเรื่องการแต่งกาย การเดินทางไปในที่สาธารณะ การไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น ความเคร่งครัดทางสังคมยังส่งผลต่อการทำงาน คือผู้หญิงนวดได้เฉพาะผู้หญิง ผู้ชายนวดได้เฉพาะผู้ชาย ทำให้สถานที่ทำงานมีการจัดสรรพื้นที่แยกกันชัดเจน ดังนั้น การทำงานนวดโดยแอบแฝงการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและมีบทลงโทษรุนแรง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น