วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูตไทยบริจาคเงินแก่ “บ้านสวัสดิการ” ของบรูไน


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 เอกอัครราชทูตไทย ประจำบันดาร์เสรีเบกาวัน นายอภิชาต เพ็ชรรัตน์ ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 135,000 บาท (5,612.79 ดอลล่าร์บรูไน) ให้แก่บ้านสวัสดิการ บรูไน โดยมีนาย Haji Mohammed ผู้อำนวยการการบริหารและการเงิน กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา เป็นผู้รับมอบ
การบริจาคดังกล่าว เป็นการแสดงความขอบคุณที่บ้านสวัสดิการเคยให้ที่พักพิงแก่หญิงไทยตกทุกข์ ที่ถูกกักตัวไว้เป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ จนได้รับการปล่อยตัวกลับประเทศไทย โดยเป็นงบประมาณในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อให้เห็นความสำคัญของการดูแลสตรีและเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรง ผู้มีปัญหาทางสังคมต้องการที่พึ่งพิง รวมทั้งการฟื้นฟูจิตใจและพัฒนาทักษะอาชีพ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบหลักของ “บ้านสวัสดิการ”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น