วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ความสำเร็จของทีมไทยในการแข่งขัน World Skills London 2011


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 นายกิตติ วะสีนนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ต้อนรับทีมเยาวชนไทยผู้เข้าร่วมแข่งขัน World Skill London 2011 โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ เป็นหัวหน้าคณะ ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน โดยได้แสดงความยินดีกับความสำเร็จของทีมไทยที่ได้รับเหรียญทองในสาขาช่างกลึงและสาขาการออกแบบโมเดลผลิตภัณฑ์ และ 2 เหรียญเงินในสาขาแฟชั่นเทคโนโลยีและสาขาการสร้างและประกอบแม่พิมพ์ อีกทั้งรางวัลชมเชยรวม 12 รางวัล

ที่มา : ภาพและเรื่องโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น