วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

นักออกแบบไทยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศในงานแสดงออกแบบหัตถกรรมนานาชาติที่ไต้หวันความสามารถของคนไทยในด้านต่างๆ ได้ปรากฏสู่สายตาชาวต่างชาติมาเป็นระยะๆ ล่าสุดนักออกแบบไทยสองคน นายเอกรัตน์ วงษ์จริต และนายวินัย ฉัยรักษ์พงศ์ นักออกแบบนิทรรศการ ได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้ง โดยคูหาไทยที่ทั้งสองได้จัดเข้าร่วมแสดง ภายใต้หัวข้อ “Slow Hand Design and the Heart Value of Thai Crafts Design” ได้รับรางวัลชนะเลิศภาพลักษณ์ยอดเยี่ยม (Image Award) ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด ในงานเอ๊กซโปการออกแบบโลก ปี 2554 – การแสดงออกแบบหัตถกรรมนานาชาติ (2011 Taipei World Design Expo - International Craft Design Exhibition) ที่ไทเป ไต้หวัน


ในงานประกาศผลการตัดสิน เมื่อค่ำวันที่ 30 กันยายน 2554 นายวิบูลย์ คูสกุล ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้กล่าวภายหลังที่ นางกิตติมา วีระชาติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เป็นผู้แทนนักออกแบบขึ้นรับรางวัลดังกล่าว โดยผู้อำนวยการใหญ่ได้ขอบคุณผู้จัดงาน ที่ยอมรับผลงานการออกแบบของไทยและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงความรู้และความเข้มแข็งในด้านนี้ออกมา รางวัลภาพลักษณ์ที่ไทยได้รับ แสดงให้ทั่วโลกได้เห็นถึงคุณค่าและความเป็นไทยที่มีขนบธรรมเนียบประเพณี และศิลปะอันงดงาม นักออกแบบไทยได้ใช้ศิลปะ วัฒนธรรม และหัตถกรรมดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย มาประยุกต์ร่วมกับการออกแบบและเทคนิคการผลิตที่ทันสมัย กลายมาเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่ชื่นชอบของคนสมัยใหม่


กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ไทเป เป็นผู้เข้าร่วมงานนี้ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาหัตถกรรมแห่งชาติไต้หวัน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 30 ตุลาคม 2554 ได้เชิญประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศเข้าร่วมแสดงผลงานการออกแบบ ทั้งนี้ ในส่วนของ International Craft Design Exhibition มีผลงานจาก 7 ประเทศมาร่วมแสดง คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และไทย สำหรับรางวัลอื่นๆ และผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ Theme Award (จากผลงาน Tangled Chair) ของฝรั่งเศส Creativity Award (จากผลงาน Surface Tension) ของญี่ปุ่น และ Shape Design Award (จากผลงาน Blue Bowl) ของญี่ปุ่น


ที่มา : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป

1 ความคิดเห็น: