วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เยี่ยมเยียนคนไทยในเมือง Hurghada และ El Guona
ระหว่าง 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้มอบหมายให้ อัครราชทูตชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เดินทางไปเยี่ยมเยียนคนไทยที่อาศัยและทำงานในเมือง Hurghada และเมือง El Guona ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 440 กิโลเมตร เพื่อสอบถามทุกข์สุข รับทราบปัญหาที่ประสบ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลคนไทยสำหรับการประสานงานติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และชี้แจงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยในอียิปต์ โดยอัครราชทูตชัยณรงค์ฯ ได้พบปะกับคนไทยรวมทั้งสิ้นราว 50 คนซึ่งทำงานในสปา โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจส่วนตัว และได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการขอวีซ่าทำงานของคนไทยบางส่วน อีกทั้งยังได้พบหารือกับนายโมฮัมเหม็ด ยัสซิน หัวหน้าสำนักงานอัยการเมือง Hurghada เกี่ยวกับคดีคนไทยถูกจับในข้อหาปลอมแปลงวีซ่าเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้ คนไทยในเมืองดังกล่าวรู้สึกยินดีที่สถานเอกอัครราชทูตได้มาเยี่ยมเยียนและประสงค์ให้มาพบปะเป็นระยะๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถดูแลทุกข์สุขของคนไทยได้อย่างใกล้ชิด และเสริมสร้างความร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในอียิปต์ต่อไป


อัครราชทูตชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ให้คำปรึกษาแก่คนไทยที่ประสบปัญหาวีซ่า

ชี้แจงข้อมูลงานการให้บริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

พบปะสนทนากับพนักงานของอังสนาสปา ที่โรงแรม Movenpick เมือง El Guona

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น