วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำแนะนำการเดินทางไปประเทศกรีซ

ด้วยในขณะนี้ มีการประกาศนัดหยุดงานประท้วงรัฐบาลกรีซของสหภาพแรงงานข้าราชการและรัฐวิสาหกิจอยู่เนืองๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ สถานเอกอัครราชทูต(สอท.) ขอแนะนำให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมายังกรีซโปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางได้ที่http://www.apergia.gr/index.php (ภาษากรีก) หรือสอบถามได้ที่ สอท.ฯ ส่วนการนัดหยุดงานของศูนย์ควบคุมการบินกรีซดูได้ที่ http://www.eeeke.gr/index_files/ENGLISH_HOME.htm

ตารางการนัดหยุดงานในเดือนตุลาคม 2554
13 ตุลาคม - หยุดงาน 24 ชม. รถเมล์ รถไฟฟ้า รถราง รถไฟใต้ดิน (ยกเว้นแท็กซี่)
14 ตุลาคม - หยุดงาน 24 ชม. รถเมล์ รถไฟฟ้า รถราง รถไฟใต้ดิน
17 ตุลาคม - หยุดงาน 24 ชม. ขนส่งทางน้ำ (เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว)
18 ตุลาคม - หยุดงาน 24 ชม. ขนส่งทางน้ำ (เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว)
- หยุดงาน 48 ชม. ด่านตรวจสินค้า กรมศุลกากร การรถไฟ (ไป ต.จ.ว)
19 ตุลาคม - หยุดงาน 24 ชม. สหภาพข้าราชการ (รวมพิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยว เช่น Acropolis และรัฐวิสาหกิจ รวมขนส่งมวลชน (รถเมล์ รถไฟฟ้า รถราง รถไฟใต้ดิน)
- หยุดงาน 48 ชม. ด่านตรวจสินค้า กรมศุลกากร

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์

Website : http://www.thaiembassy.org/athens

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น