วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คนไทยถูกจำคุกในบาห์เรน


เมื่อวันที่ 3 และ 6 ตุลาคม 2554 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องขังไทยในประเทศบาห์เรน ที่เรือนจำ Isa ซึ่งมีผู้ต้องขังหญิงสัญชาติไทยจำนวน 19 คน และที่เรือนจำ Jau มีผู้ต้องขังชายสัญชาติไทย จำนวน 2 คน
สตรีไทยในบาห์เรนมักถูกจับและดำเนินคดีในข้อหาค้าประเวณี หรือสมรู้ร่วมคิดในการจัดหาและอำนวยความสะดวกการค้าประเวณี เสพยาเสพติด และอยู่เกินวีซ่ากำหนด (over-stay) สำหรับข้อหาของชายไทยที่ถูกจำคุกในบาห์เรน คือ ข้อหาค้ายาเสพติด และฆาตกรรม
ปัจจุบันมีคนไทยเดินทางเข้าออกประเทศบาห์เรนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบาห์เรนเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศคาบสมุทรอาหรับที่อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถพำนักในบาห์เรนได้ เป็นเวลา 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า อีกทั้งนโยบายหลักของบาห์เรนที่ต้องการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ธุรกิจและการลงทุนจากต่างประเทศของภูมิภาค จึงทำให้บาห์เรนกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาหรับได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในประเทศบาห์เรนประมาณ 3,000 คน


ที่มา : ข้อมูลจากสถานเอกอัคคราชทูต ณ กรุงมานามา
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น