วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อยู่ต่างแดน...ลูกหลานต้องหมั่นเรียนภาษาไทย


สถานทูตไทยที่กรุงย่างกุ้ง  จัดโครงการสอนภาษาไทยให้แก่บุตรหลานของคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศเมียนมาร์    โครงการนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมขนาดเล็ก   มีผู้ปกครองพากันนำบุตรธิดาที่มีอายุระหว่าง  ๘ – ๑๒ ขวบ จำนวน  ๒๕ คน มาเข้าชั้นเรียนเขียนอ่านภาษาไทย    เรียนกันตั้งแต่เก้าโมงเช้าไปจนถึงเที่ยงในทุกวันเสาร์  รวมแล้วใช้เวลาประมาณ    เดือน  งานนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  เพราะเป็นโครงการพิเศษที่สถานทูตจัดขึ้นเพื่อมุ่งให้บริการแก่ชุมชนไทยโดยตรง  


    โครงการข้างต้นได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเดินทางไปช่วยสอนภาษาไทยที่  Yangon University of Foreign Languages  กรุงย่างกุ้ง  และเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้  เนื่องจากในปัจจุบันเริ่มพบปัญหาว่า บุตรหลานจำนวนมากของคนไทยในต่างประเทศเริ่มพูดจาสื่อสารภาษาไทยไม่คล่องแคล่ว   ยิ่งหากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติด้วยแล้ว  เด็กก็ยิ่งไม่ค่อยได้พูดภาษาไทย   พอนานวันเข้าบางคนถึงขั้นพูดไทยไม่ได้เลย  หรือพูดไม่ชัด ทั้งๆ ที่มีสายเลือดคนไทยเต็มตัว
    นี่เป็นปัญหาสำคัญที่กรมการกงสุลขอประชาสัมพันธ์มายังชุมชนคนไทยในต่างแดนให้ตระหนักและอย่าได้มองข้ามทีเดียว   การรู้ภาษาไทยถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของความเป็นไทย ทั้งในแง่เอกลักษณ์  ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม   และจิตสำนึก  ...คนไทยทุกคนจึงต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052
www.consular.go.th
๓ มิถุนายน 25561 ความคิดเห็น:

  1. โครงการดีครับและอยากให้พิจารณาจัดสอนเพิ่มในวันข้างหน้าที่ท่าเรือน้ำลึกทวาย

    ตอบลบ