วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เปิดป้าย Thai Town ชุมชนไทยในออสเตรเลีย            นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งสำหรับการสร้างความสามัคคีในหมู่คนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ประเทศออสเตรเลีย เมื่อชุมชนไทยร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลีย (The Thai Community Association in New South Wales of Australia)”  เป็นองค์กรผู้แทนหรือช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับชุมชนไทย ทั้งนี้ มีนายแพทย์สมชัย  ทองสัมฤทธิ์ เป็นนายกสมาคมฯ  
            สมาคมฯ ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการจุดประกายแนวคิดการรวมตัวสมาคม ชมรม และชุมชนไทยต่าง ๆ ในนครซิดนีย์ให้เป็นหนึ่งเดียว  และเป็นที่ยอมรับในฐานะตัวแทนชุมชนไทย  ซึ่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับ Department of Fair Trading และได้เข้าพบกับทางการท้องถิ่นเพื่อเสนอขอตั้งป้าย Thai Town เพื่อประโยชน์ในการผูกสัมพันธ์และทำงานร่วมกันกับชุมชนชาวต่างชาติอื่น ๆ ในออสเตรเลีย เช่น จีน  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  และเวียดนาม เป็นต้น
            การก่อตั้งสมาคมไทยข้างต้นถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่ง  เพราะในโลกปัจจุบัน เราจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายของชุมชนไทย เพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับส่วนราชการที่ลำพังแล้วก็ยากจะดูแลคนไทยในที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้น ทุกคนจึงต้องช่วยเหลือกัน ที่สำคัญต้องรู้รักสามัคคีกันไว้เป็นดีที่สุด

****************

ด้วยความปรารถนาดี จาก
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น