วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แจ้งเตือนชาวไทยในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์                                                                                                       Royal Thai Embassy
                                                                                                                       Cairo
                                                                                                                                                                     9, Tiba Street, Dokki, Giza, Egypt
                                                                                                                                                                         Tel: (202) 37603553-4 Fax: (202) 37600137

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

เรื่อง  แจ้งเตือนชาวไทยในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

          ตามที่กลุ่มการเมืองต่างๆ ในอียิปต์จะจัดการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลทั้งในกรุงไคโร และเมืองอื่นๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2556 และประกาศจัดชุมนุมใหญ่ในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุรุนแรงได้ นั้น
          โดยที่การชุมนุมทางการเมืองดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งเตือนชาวไทยในอียิปต์ ดังนี้
          1. โปรดใช้ความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงพื้นที่และสถานที่ซึ่งมีการชุมนุมประท้วงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะของกลุ่มต่างๆ ได้แก่ จตุรัสทาห์รี (Tahrir Square) ทำเนียบประธานาธิบดี (Presodential Palace) ในเขต Heliopolis และมัสยิดอัลนูร์ ราบิอะห์ อัล-อาดาเวยะ (Rabe’a El-Adaweya Mosque) ในเขต Nasr City มัสยิดอัลนูร์ (Al-Noor Mosque) ในเขต Abbasiya และจุดนัดชุมนุมประท้วงอื่นๆ
          2. ขอให้สำรองอาหาร น้ำดื่ม และเงินสดติดตัวไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิo
          3. โปรดติดตามข่าวสาร และประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยใกล้ชิด โดยอาจสอบถามสถานการณ์จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0101 9401243

           จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโ
23 มิถุนายน 2556

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น