วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เลือกตั้งกัมพูชา...ข้อควรรู้สำหรับคนไทย

วันอาทิตย์ที่  ๒๘  กรกฏาคม  ๒๕๕๖  ทั่วประเทศกัมพูชาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จำนวน  ๑๒๓ คน  นี่เป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่สุดของประเทศ  หลังจากระยะเวลา ๕ ปีที่รัฐสภาปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ  แม้ว่ากัมพูชาจะมีประชากรน้อยกว่าไทยมาก  แต่สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของชาวกัมพูชากว่า  ๘  ล้านคนก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในห้วงเวลานี้
การเลือกตั้งของกัมพูชามีรายละเอียดแตกต่างจากประเทศไทยอยู่บ้างคือว่า  ในช่วงหนึ่งเดือนก่อน
วันลงคะแนนเสียง  รัฐบาลกัมพูชาจะประกาศให้เป็นช่วงโหมโรงโฆษณาหาเสียงกันอย่างเต็มที่ มีการปิดถนนแห่ขบวนของพรรคการเมืองต่างๆ  ทั้งรถยนต์  จักรยานยนต์  รถอีแต๋นชาวนา  รวมทั้งคาราวานประชาชนที่สนับสนุนผู้สมัคร ส.ส.อย่างคึกครื้น  เป็นขบวนยาวเหยียดบนท้องถนนจนรถราแทบสัญจรไม่ได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะออกมาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยด้วยความเข้มงวดเป็นพิเศษ
เรื่องราวข้างต้นไม่มีประเด็นอะไรจะเตือนภัย  เพียงแต่อยากประชาสัมพันธ์เป็นข้อมูลเพื่อทราบ
สำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำธุระในประเทศกัมพูชา  จะได้ไม่ต้องแปลกใจหรือหงุดหงิดกับกิจกรรมทางการเมืองของเขาในช่วงนี้อย่างน้อยก็ควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางไว้บ้างก็ดี...

                                                                                ...................................................


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น