วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บราซิลขยายฐานการผลิตเปิดรับแรงงานจำนวนมาก

ประเทศบราซิลเป็นประเทศที่กำลังขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งยังขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะช่างเทคนิค ช่างฝีมือ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้มีการนำเข้าแรงงานต่างชาติจาก 961,000 คนในปี 2554 เป็น 1.5 ล้านคนในปี 2012 และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในปีนี้
การออกใบขออนุญาต เป็นหน้าที่ของสภาการตรวจลงตราเข้าเมืองแห่งชาติ บราซิล กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการออกวีซ่าทำงานชั่วคราวและถาวรให้แก่คนต่างชาติ โดยใช้ระยะเวลาอนุมัติถึง 8 สัปดาห์ ทำให้อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก และมีการอาศัยช่องว่างหาทางลัดนำคนงานที่ได้วีซ่าท่องเที่ยวมาเป็นแรงงานเถื่อน หรือแม้แต่การลักลอบนำแรงงานไร้ฝีมือ จ่ายค่าแรงขั้นต่ำ และอยู่อย่างผิดกฏหมายจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง โบลิเวีย เอกวาดอร์ ปารากวัย และเปรู มาเป็นแรงงาน
            ปัจจุบันมีแรงงานไทยในบราซิลประมาณ 100 คน โดยเป็นวิศวกร และช่างฝีมือ ส่วนหมอนวดแผนไทยมีจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ได้ค่าจ้างสูง มีฝีมือและทักษะพิเศษ แต่ส่วนมากประสบปัญหาการติดต่อสื่อสารเพราะต้องใช้ภาษาโปรตุเกส และกฏหมายแรงงานมีความซับซ้อน แรงงานไทยที่สนใจจะเดินทางไปควรตรวจสอบให้ดีก่อนการเดินทางไปทำงานด้วย


                                                                                    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น