วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มาลาเรียระบาดในแทนซาเนีย...คนไทยต้องระวัง

แทนซาเนียเป็นประเทศที่อยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต/คณะทูตถาวร ณ กรุงไนโรบี ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในเขตร้อนชื้นมียุงชุกชุมในช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นระยะ มีผลทำให้ผู้คนล้มป่วยเป็นโรคนี้จำนวนไม่น้อย ผู้ป่วยบางคนมีอาการไข้สูง บ้างก็เหม่อลอย คล้ายเสียสติ แล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคน
เหตุการณ์ล่าสุดทำให้คนงานไทยรายหนึ่งเดินทางไปทำงานเหมืองแร่ในประเทศแทนซาเนียต้องเสียชีวิตเพราะ ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือกินยาป้องกันมาลาเรียไว้ล่วงหน้า อาการจึงลุกลามขึ้นสมอง จนแพทย์ไม่สามารถรักษาเยียวยาได้ทันการณ์ ในที่สุดจึงเสียชีวิตในห้อง ICU
สถานทูตไทย ณ กรุงไนโรบีจึงขอประชาสัมพันธ์เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปแทนซาเนียให้เพิ่มความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงไม่ใช้ถูกยุงกัด หรือหากมีไข้ไม่สบายก็ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที
     
สถานเอกอัครราชทูต/คณะทูตถาวร ณ กรุงไนโรบีกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น