วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เตือนแรงงานไทยที่จะไปทำงานในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย


รัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของรัฐซาราวัก กำลังดำเนินตามแผนนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปลงทะเบียนเพื่อขอรับการนิรโทษกรรม แต่ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อขอรับการนิรโทษกรรมดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น ปัจจุบันแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายจึงไม่สามารถรายงานตัวขอรับนิรโทษกรรมได้แล้ว และทางการมาเลเเซียและรัฐซาราวักกำลังปฏิบัติการกวาดล้างอย่างเข้มงวดทั้งกับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายและนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจ และทหาร ร่วมปฏิบัิติการดังกล่าว
กรมการจัดหางานจึงขอเตือนประชาชน/คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ให้งดเว้นการเดินทางเข้ามาเลเซียอย่างไม่ถูกต้อง หรือเดินทาเข้าไปแล้วลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะถูกทางการมาเลเซียจับกุมและดำเนินคดี และถูกเนรเทศออกจากมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้วย ทั้งนี้ หากต้องการเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้ติดต่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทำงานยังประเทศมาเลเซียที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายส่งเสริมตลาดแรงงานในต่างประเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02 245 6708  

ที่มา :  กรมการจัดหางาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น