วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นิวซีแลนด์เฝ้าระวังภูเขาไฟระเบิด

ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาของนิวซีแลนด์ของนิวซีแลนด์ (Geological and Nuclear Sciences-GNS) ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ภูเขาไฟ Tongario ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะเหนือใกล้กับภูเขาไฟ Ruapehu (ซึ่งเป็นยอดภูเขาไฟที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์) อาจปะทุขึ้นได้หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวใต้พื้นผิวบริเวณฐานที่ตั้งลึกลงไปประมาณ 2-7 กิโลเมตร ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ได้เกิดแผ่นดินไหวในบริเวณดังกล่าวแล้วกว่า 20 ครั้ง ซึ่งนักธรณีวิทยาด้านภูเขาไฟเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวัง

ศูนย์ฯ รายงานด้วยว่า แม้ความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะมีขนาดเพียง 2.5 ริกเตอร์ ซึ่งถือว่าไม่รุนแรงก็ตาม แต่เนื่องจากเกิดขึ้นบ่อยครั้งในระยะเวลาที่ใกล้กันอาจมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาใต้พื้นผิวโลกในบริเวณฐานที่ตั้งของภูเขาไฟซึ่งอาจส่งผลให้ภูเขาไฟดังกล่าวระเบิดขึ้นได้ ขณะนี้ ทาง GNS ได้ยกระดับการแจ้งเตือนจากระดับ 0 เป็นระดับ 1 (สูงสุดคือ 5) ขณะเดียวกันได้ปรับ aviation colour code จากปกติสีเขียวเป็นสีเหลือง (หากรุนแรงขึ้นจะปรับเป็นสีส้มและสีแดงตามลำดับ) ทั้งนี้ ภูเขาไฟ Tongario นี้ มีประวัติการปะทุอย่างรุนแรงมาแล้วถึง 5 ครั้ง ระหว่างปี ค.ศ. 1855-1897

สถานทูตไทยในนิวซีแลนด์ก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในนิวซีแลนด์โดยเฉพาะเกาะเหนือให้ทราบการแจ้งเตือนของทางการนิวซีแลนด์พร้อมทั้งติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วย

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น