วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ระวัง สายเถื่อนหลอกไปทำงานสร้างสนามบินในเกาะกวม


กรมการจัดหางานเตือนคนหางานให้ระวังกลุ่มคนหรือสายนายหน้าเถื่อนชักชวนให้สมัครไปทำงานต่างประเทศกับบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจัดหางานให้คนงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งอ้างว่ามีนายจ้างต่องการแรงงานไทย 2,500 อัตรา ไปทำงานก่อสร้างสนามบิน โรงแรม และถนนกับนายจ้างที่เกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น วิศวกร ช่างไม้ ช่างปูน กรรมกร เป็นต้น โดยจะได้รับเงินเดือนในอัตราสูง ทำให้คนงานหลงเชื่อยอมจ่ายเงินให้ไปโดยอ้างว่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เช่นค่าแปลเอกสาร ค่ามัดจำวีซ่า ค่าตรวจสุขภาพ เป็นต้น จากนั้นจึงเรียกเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากคนหางาน หากคนหางานรายใดหลงเชื่อยอมจ่ายเงินไปให้สาย/นายหน้าจัดหางานดังกล่าวก็ไม่สามารถส่งไปทำงานที่เกาะกวมได้ตามที่สัญญาไว้ เนื่องจากสหรัฐอนุญาตให้คนต่างชาติเข้าไปทำงานเฉพาะสาขาอาชีพที่ขาดแคลนและวิชาชีพเฉพาะเท่าันั้น

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีต้องการแจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางาน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 02 245 1025 หรือศูนย์มิตรไมตรี โทร. 1694

ที่มา : กรมการจัดหางาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น