วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ระวังถูกหลอกไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่าเครือรัฐออสเตรเลียมีความต้องการแรงงานไปทำงานในรัฐนอร์ทเทิร์นเทร์ริทอรี เครือรัฐออสเตรีย จำนวนกว่า 36,000 คน โดยไปทำงานใน 17 สาขาอาชีพ และกระทรวงศึกษาธิการจะจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้ก่อนเดินทางนั้น กรมการจัดหางานได้ร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการจัดส่งแรงงานไปทำงานในเครือรัฐออสเตรเลียกับกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ขณะนี้ การดำำเนินงานโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างหารือและยังไม่มีการเปิดรับสมัครไปทำงานประเทศออสเตรเลียแต่อย่างใด
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด หรือศูนย์มิตรไมตรี โทร. 1694

ที่มา : กรมการจัดหางาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น