วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ระวัง....อย่านำยาลดอ้วนเข้าเกาหลีใต้

สำนักข่าว MBC และ No Cut News ได้เสนอรายงานข่าวเกี่ยวกับการลักลอบนำยาลดความอ้วนจากประเทศไทยเข้าเกาหลีใต้เพื่อจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคโดยตรง ยาดังกล่าวเป็นยาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้นำเข้าอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งทางด้านศุลกากรของเกาหลีใต้จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นผู้โดยสารที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่เดินทางกลับจากประเทศไทย รวมทั้งการตรวจสอบสี่งของที่จัดส่งทางไปรษณีย์ด้วย

เรื่องนี้ สถานทูตไทยที่เกาหลีใต้ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากศุลกาณเกาหลีใต้ พบว่า มีกฎระเบียบให้ผู้เดินทางเข้าเกาหลีใต้ต้องสำแดงยาลดความอ้วนที่นำเข้า โดยศุลกากรจะพิจารณาเป็นยกรณไปว่าผิดกฎหมายหรือไม่โดยในกรณีที่นำเข้าเพื่อบริโภคส่วนตัวและในปริมาณที่เหมาะสมพอดีกับระยะเวลาที่จะพำนักในเกาหลีใต้ และควรต้องมีสำแดงใบสั่งแพทย์เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และหากเป็นร้านค้าต้องการนำเข้ายาดังกล่าวเพื่อจำหน่ายจะต้องขออนุญาติจากองค์การอาหารและยาของเกาหลีใต้ก่อน ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้น ศุลกากรจะยึดสิ่งของและ/ปรับเงิน หรืออาจนำเรื่องส่งฟ้องเป็นคดีอาญากับผู้นำเข้าด้วย

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น