วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐฯ

ด้วยขณะนี้ ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (flu) ในเกือบทุกมลรัฐในสหรัฐอเมริกา ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้รายงานสรุปสถานการณ์ของโรคระบาดดังกล่าวมาดังนี้

ขณะนี้ การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ได้ขยายตัวไปเกือบครบทุกมลรัฐแล้ว โดยมี 25 มลรัฐอยู่ในระดับที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง เฉพาะใน 4 มลรัฐ ใหญ่ๆ มีผู้ป่วยและเสียชีวิตแล้ว ดังนี้

มลรัฐอิลลินอยส์ (Illinois) มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 370 คน เสียชีวิตแล้ว 27 คน
มลรัฐมินนิโซตา (Minnessota) มีผู้ป่วย 1,121 คน เสียชีวิตแล้ว 27 คน
มลรัฐแคนซัส (Kansas) มีผู้เสียชีวิตแล้ว 460 คน
มลรัฐมิสซูรี (Missouri) เสียชีวิตแล้ว 20 คน

ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็ก คนชรา และคนเร่ร่อน ซึ่งแต่ละมลรัฐกำลังดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันโรคหวัดให้แก่ประชาชนแล้วอย่างเร่งด่วน

ในส่วนของคนไทยที่อยู่ใน 4 มลรัฐดังกล่าว (รวมจำนวนทั้งสิ้น 16,581 คน) ยังไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคหวัดดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดทำ " ข้อควรรู้เพื่อต่อสู้ไข้หวัดใหญ่ " และเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของสถานกงสุลฯ ด้วยแล้ว ( http://thaiconsulatechicago.org) เพื่อเป็นแนวทางการปฎิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งให้ข้อมูลของศูนย์สุขภาพของนครชิคาโกที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย

ด้านสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ก็ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่คนไทยในมลรัฐตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคม ปีที่แล้ว ก่อนที่โรคจะระบาดหนัก ซึ่งจนถึงขณะนี้ ทางสมาคมฯ ยังยินดีให้บริการเพิ่มเติมแก่คนไทยที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนด้วย

สถานกงสุลใหญ่ฯ แจ้งด้วยว่าในชั้นนี้ยังไม่ปรากฎข้อมูลว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่และไม่มีรายงานเกี่ยวกับการขาดแคลนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในเขตรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ฯ

ข้อมูลจาก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น