วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

โปรตุเกสใจดี ออกระเบียบให้คนต่างชาติแลกใบขับขี่ได้

โปรตุเกส ออกกฎหมายอนุญาตให้คนต่างชาติที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังมีอายุใช้งานอยู่ และถือใบอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่ของโปรตุเกสสามารถแลกเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของคนชาติกับใบขับขี่รถยนต์ของโปรตุเกสได้ตามประเภทของรถยนต์ที่เหมือนกัน โดยใบขับขี่รถยนต์ของคนต่างชาตินั้นต้องได้รับการรับรองจากสถานทูต / สถานกงสุล ของชาติของตนก่อนว่ายังมีอายุใช้งานได้อยู่

การออกกฎหมายข้างต้นถือว่าเป็นประโยชน์แก่คนต่างชาติ รวมถึงคนไทยที่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่แล้วและมีถิ่นที่อยู่ในโปรตุเกสที่จะได้รับสิทธิขอเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่จากชาติของตนเป็นใบขับขี่รถยนต์ของโปรตุเกส

สำหรับเอกสารที่จะต้องใช้ในการนี้คือ ใบขับขี่ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัว และ บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักถาวรในโปรตุเกส ( Residency Permit ) โดยให้ยื่นต่อหน่วยงาน Institutoda Mobillidade e dos Transportes Terrestres (IMTT) และต้องเสียค่าธรรมเนียม 30 ยูโรด้วย

คนไทยที่ประสงค์จะไปแลกเปลี่ยนใบขับขี่โปรตุเกสก็ขอให้ตรวจสอบก่อนว่าชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษที่ปรากฎในใบขับขี่ไทยกับหนังสือเดินทางถูกต้องตรงกัน มิฉะนั้นทางโปรตุเกสจะไม่ยอมรับ เคยมีคนไทยไปทำใบขับขี่โปรตุเกสแต่ตัวสะกดชื่อสกุลในหนังสือเดินทางกับใบขับขี่ไม่ตรงกัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากโปรตุเกสจะไม่รับพิจารณา ทางออกจึงมี 2 ทางคือ ต้องกลับเมืองไทยมาแก้ไขตัวสะกดชื่อ-สกุล ในเอกสารทั้ง 2 อย่างให้ตรงกัน หรือไม่ก็ต้องไปสอบใบขับขี่โปรตุเกสใหม่ โดยจะต้องเข้าโรงเรียนและทดสอบการขับขี่รถยนต์ก่อน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 900-1000 ยูโร

ข้อมูลจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น