วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

อิหร่านคุมเข้มนำเงินออกนอกประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน รายงานว่า อิหร่านได้ออกระเบียบใหม่ว่าด้วยการถือเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศอิหร่าน โดยสรุปสาระสำคัญได้ว่า ธนาคารกลางอิหร่านประกาศให้ผู้ที่จะเดินทางออกนอกประเทศซึ่งถือเงินสดเกิน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือเงินตราสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน ต้องกรอกเอกสารสำแดงเงินตรา ( Currency  Declaration  Form ) ที่ธนาคารของอิหร่านที่จ่ายเงินให้ และธนาคารดังกล่าวต้องทำการบันทึกข้อมูลการสำแดงเงินตราดังกล่าวพร้อมออกเอกสารให้กับผู้สำแดง

และสำหรับผู้ที่จะเดินทางออกนอกประเทศอิหร่านที่ถือธนบัตรเกิน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐหรือธนบัตรเงินตราสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน จำเป็นต้องแสดงเอกสารสำแดงเงินตรา ( Currency  Declaration  Form ) หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารแสดงการจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารหรือร้านแลกเงินให้เจ้าหน้าที่ๆ สนามบิน ตรวจสอบด้วย

ใครที่จะเดินทางเข้า-ออกประเทศอิหร่านก็ขอให้ปฏิบัติตามนี้ด้วย มิฉะนั้น อาจมีความผิดและถูกอายัดเงิน อย่าลืมว่า อิหร่านเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ การส่งเงินตราต่างประเทศทำได้ยากและอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูงข้อมูลจาก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น