วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ทูตไทยที่เดนมาร์กเข้าพบ ผอ. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ท่านทูตวิมล คิดชอบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ได้เข้าพบกับนาย Henrik Grunner ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเดนมาร์ก เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ และได้ใช้โอกาสนี้หารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต โดยท่านทูตได้กล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศเป็นอย่างมาก ในเดนมาร์ก มีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ 10,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนต่างชาติชุมชนใหญ่ในประเทศเดนมาร์ก ส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่สมรสมีครอบครัวกับชาวเดนมาร์ก อาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งทางสถานทูตก็ได้ใช้โอกาสทุกครั้งที่มีการพบปะชุมชนคนไทยเหล่านี้ ย้ำให้เป็นชุมชนต่างชาติที่ดี เคารพกฎหมายของประเทศเจ้าบ้านเพื่อให้ชุมชนไทยเป็นชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นตัวอย่างที่สร้างสรรค์ของชุมชนต่างชาติในเดนมาร์ก

ทางด้านผอ. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งว่า ที่ผ่านมาชุมชนคนไทยในเดนมาร์กไม่นับเป็นชุมชนที่สร้างปัญหาให้กับสังคมเดนมาร์กแต่อย่างใด และพร้อมจะให้ความร่วมมือกับสถานทูตในทุกๆ ด้านเพื่อให้การดำรงอยู่ของคนไทยในเดนมาร์กเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ในปีที่ผ่านมา ทางสำนักงานได้ได้ออกใบอนุญาตพำนัก ( Residence Permit ) ประเภทการอยู่ร่วมกับครอบครัว ( Family Reunification ) ให้แก่คนไทยจำนวน 579 ราย ซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับ 1 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 395 ราย

ผอ. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยังแจ้งด้วยว่า ขณะนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากและเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน โดยระหว่างนี้ คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาพำนักในเดนมาร์กด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ กันนั้น สามารถดูรายละเอียดข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ที่ http://www.nyidanmark.dk/en-us/frontpage.htm  ซึ่งมีการจัดทำรายละเอียดบางส่วนเป็นภาษาไทยด้วย

เดนมาร์กเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติต้องการเข้าไปพำนักอาศัย รวมทั้งคนไทยด้วย ที่ผ่านมาคนไทย ถือเป็นกลุ่มคนต่างชาติที่มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาคนเดนมาร์ก  คือเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายของเดนมาร์ก ไม่สร้างปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม คนไทยเป็นผู้ที่ขยันทำมาหากินประกอบอาชีพสุจริต ปรับตัวให้เข้ากับสังคมเดนมาร์กได้ดี

การจะได้มาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของคนชาติอื่นอย่างเช่นกรณีของชาวไทยในเดนมาร์กนั้น ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ นอกจากจะัต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองแล้ว ยังต้องใช้ความรัก ความสามัคคีกันของคนไทยทุกคนด้วย

ข้อมูลดีๆ จาก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
                  : กองคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ
                    กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
                  : Danish Immigration Services

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น