วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

กงสุลเยี่ยมนักโทษไทยในบาห์เรน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน รายงานการเข้าเยี่ยมนักโทษไทยที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรื่อนจำในกรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ว่า เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 นายธาตรี เชาวชตา หัวหน้าฝ่ายกงสุลของสถานทูต ได้เข้าเยี่ยมนักโทษไทยทั้งชายและหญิงที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำ 2 แห่ง โดยได้มีการนำอาหารแห้ง ของใช้จำเป็น หนังสือพิมพ์และนิตยสารไทยที่สถานทูตได้รับบริจาคจากคนไทยในบาห์เรนไปมอบให้นักโทษไทยด้วย

นักโทษไทยในบาห์เรนขณะนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน เป็นชาย 1 คน ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหามาตกรรม ที่เหลือเป็นหญิง ถูกคุมขังในข้อหายาเสพติดและข้อหาเกี่ยวกับค้ามนุษย์และค้าประเวณี รวมทั้งการอยู่เกินกำหนด (Overstay)

ในบาห์เรนมีคนไทยเข้าไปอาศัยทำมาหากินเป็นจำนวนมาก และมีหลายคนที่เข้าไปประกอบมิจฉาชีพ ทั้งค้าประเวณี ค้ามนุษย์ หลอกลวงคนไทยด้วยกัน สร้างปัญหาต่างๆ มากมาย บาห์เรนจึงเป็นประเทศที่มีคนไทยถูกจับกุมคุมขังอยู่เป็นจำนวนมาก แม้จะมีบางส่วนพ้นโทษไปแล้วแต่ก็มีหน้าใหม่วนเวียนเข้าไปในคุกอีก นับว่าเป็นความเสื่อมเสียภาพพจน์ของประเทศชาติและเกียรติภูมิของคนไทยโดยเฉพาะหญิงไทยที่ทุกวันนี้ถูกชาวต่างชาติมองว่าเป็นพวกค้าประเวณีไปหมดแล้ว

ปัญหานี้เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันอย่าสร้างความเสียหายให้มากไปกว่านี้

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา
        : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
         กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น