วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศบาห์เรนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ประจำปี พ.ศ.2555

ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ( ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยในบาห์เรนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1. เยี่ยมผู้ต้องขังชายและหญิงไทย จำนวน 36 ครั้ง
2. เยี่ยมผู้ป่วยคนไทย จำนวน 56 ครั้ง
3. ช่วยเหลือหญิงไทยที่พ้นโทษในการส่งตัวกลับประเทศไทย จำนวน 92 ราย
4. ช่วยเหลือหญิงไทยที่สมรสกับชาวบาห์เรนในเรื่องการขอวีซ่าบาห์เรน จำนวน 3 ครอบครัว
5. ช่วยเหลือหญิงไทยเรื่องหนังสือเิดินทางไทยสูญหาย จำนวน 5 ราย
6. ช่วยไกล่เกลี่ยเจรจาปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวระหว่างหญิงไทย-ชายบาห์เรน จำนวน 3 ครอบครัว
7. ช่วยเหลือหญิงไทยในการมอบตัวกับทางการตำรวจบาห์เราเพื่อส่งตัวกลับประเทศไทย จำนวน 11 ราย
8. ช่วยเหลือหญิงไทยในการติดต่อกรมสัญชาติ หนังสือเดินทาง และการมีถิ่นพำนัก (ตม.) กระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนเพื่อส่งตัวกลับประเทศไทย จำนวน 25 ราย
9. ช่วยเหลือหญิงไทยจากการค้าประเวณีและส่งตัวกลับประเทศไทย จำนวน 25 ราย
10. เรียกร้องติดตามเงินพึงได้ของลูกจ้าง/คนงาน/แรงงานไทยจากบริษัทนายจ้างชาวบาห์เรน-คนไทย อาทิ วันหยุด และเงินสิทธิประโยชน์ จำนวน 97 ราย คิดเป็นเงินรวม 1,300,000 บาท
11. กิจกรรมโครงการกงสุลสัญจรสำหรับชุมชนชาวไทยในบาห์เรนกว่า 500 คน จำนวน 15 ครั้ง
12. สนับสนุนกิจกรรมโครงการกีฬาฟุตบอลสามัคคี
13. สนับสนุนกิจกรรมโครงการโรงเรียน ก. ไก่

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น