วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เสนอห้ามแรงงานไทยไปทำงานนวดแผนไทยในซาราวัก มาเลเซีย


ตามที่ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้รายงานข้อเท็จจริง รวมทั้งแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียของคนไทยที่มีแต่ปัญหามาตลอด โดยเฉพาะหญิงไทยที่เข้าไปทำงานประเภทนวดผ่อนคลายหรือนวดแผนโบราณอยู่ตามเมืองต่างๆ 

จากสถิติที่สถานทูตและสำนักงานแรงงานไทยในมาเลเซียรวบรวมไว้ พบว่า ในช่วงปี 2554-2555 มีแรงงานหญิงไทยที่ทำงานในตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทยในรัฐซาราวัก ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจำนวน 25 คน ซึ่งตัวเลขนี้เป็นคนงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานภาคบริการในรัฐซาราวักอย่างถูกกฎหมาย ยังไม่นับแรงงานผิดกฎหมายที่ใช้ประโยชน์จากการยกเว้นวีซ่า 30 วัน ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ( ได้มีการนำเสนอไปแล้วบ่อยครั้งใน blog นี้ ) โดยปัญหาที่พบ คือ นายจ้างจะให้สายนายหน้าเถื่อนแนะนำแรงงานจากประเทศไทยโดยแจ้งไปตามโรงเรียนสอนนวดแผนไทย เสนอจะให้เงินเดือนและรายได้ในอัตราสูง แต่พอเอาเข้าจริงจะมีการหักค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทั้งค่าเดินทาง ค่าทำใบอนุญาตทำงาน ฯลฯ โดยหักรายเดือนในอัตราที่สูงมาก ทั้งยังมีการยึดหนังสือเดินทางของคนงานและไม่อนุญาตให้คนงานออกไปนอกสถานที่เพราะกลัวคนงานจะหลบหนี

นอกจากนี้ สภาพการจ้างงานยังไม่มีความเหมาะสม ร้านนวดเป็นร้านขนาดเล็ก บ้างตั้งอยู่บนตึกแถว ไม่มีมาตรฐาน และที่เป็นปัญหาที่สุดคือร้านนวดเกือบทุกแห่งมักจะมีบริการแฝง ลูกค้าเองก็ยังมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนวดแผนไทย หวังจะรับบริการเสริมด้วยจึงมักปรากฏบ่อยครั้งว่าลูกค้าลวนลามพนักงานนวดซึ่งนายจ้างก็ไม่ได้ให้การปกป้องคนงานแต่อย่างใดเพราะส่วนใหญ่นายจ้างมักชอบทำตัวเป็นพวกมาเฟียอันธพาล

จากข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากหญิงไทยที่เข้าไปทำงานในรัฐซาราวัก ทราบว่า มีหญิงไทยจำนวนมากที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยอย่างแท้จริง หลายคนเข้าใจว่าการนวดแบบมีบริการเสริมพิเศษเป็นการนวดแผนไทยอย่างหนึ่งซึ่งพนักงานนวดจะได้เงินเพิ่มพิเศษด้วย จึงมุ่งแต่จะนวดแบบนั้นอย่างเดียวไม่ได้นวดแบบถูกต้องตามแผนไทย สิ่งเหล่านี้ทำให้การนวดแผนไทยเสื่อมเสียและพนักงานนวดถูกมองไปในทางเหยียดหยามไปด้วย

และจากข้อจำกัดด้านกฎหมายของรัฐซาราวักที่เข้มงวดและมีบทลงโทษที่รุนแรงต่อการกระทำผิดกฎหมายเข้าเมือง และสภาพของรัฐนี้ที่มีลักษณะเป็นเกาะห้างจากเมืองหลวงเดินทางไป-มาลำบาก สถานทูตจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานแรงงานไทยในมาเลเซียเสนอให้กระทรวงแรงงานไทยพิจารณาไม่อนุญาตให้แรงงานไทยไปทำงานในตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทยในรัฐซาราวักและออกคำเตือนให้ระมัดระวังกรณีมีผู้ชักชวนให้ไปทำงานในรัฐซาห์บาซึ่งอยู่ในเกาะบอร์เนียวเช่นกัน และในระหว่างนี้ สถานทูตได้ประสานกับตรวจคนเข้าเมืองของรัฐซาราวักให้ตรวจตราคนไทยที่เดินทางเข้าไปทำงานเป็นพนักงานนวดอย่างเคร่งครัด

เรื่องนี้อยากจะให้คนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยทั้งหลายที่ถูกแนะนำชักชวนให้ไปทำงานนวดในมาเลเซียให้ระวังให้ดี ให้ทราบไว้ด้วยว่าไม่มีคนไทยที่ไปทำงานนวดในมาเลเซียแล้วประสบความสำเร็จได้เก็บเงินกลับบ้านอย่างที่หวังเลยแม้แต่คนเดียว อย่างดีก็แค่เสมอตัว เสียทั้งตัวเสียทั้งเวลาไม่ได้อะไรกลับมาเป็นชิ้นเป็นอัน ขออย่าไปเพิ่มสถิติคนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศมาเลเซียอีกเลย

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
        : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
          กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น