วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กงสุลไทยเยี่ยมนักโทษไทยในฮ่องกงและมาเก๊า


สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง สรุปรายงานการเข้าเยี่ยมนักโทษไทยในฮ่องกงและมาเก๊าในช่วงเดือนก.ย.-ต.ค. 55 ดังนี้
1. ปัจจุบันมีนักโทษไทยต้องโทษในเรือนจำของฮ่องกงและมาเก๊าจำนวน 49 คน ในจำนวนนี้ 22 คน เป็นหญิงไทยที่ต้องโทษในคดีขนยาเสพติด ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พบว่าส่วนใหญ่ให้การไปในแนวทางเดียวกันว่า ได้รู้จักคบหากับชายแอฟริกันที่ทำงานในประเทศไทย โดยฝ่ายชายจะดูแลอย่างดี ต่อมาจะได้รับการไหว้วานให้เดินทางไปประเทศในแอฟริกาเพื่อไปรับสินค้าไม่ระบุชนิด หรือไม่ก็จะออกตั๋วเครื่องบินให้ไปเที่ยวต่างประเทศและขากลับจะมีการฝากกระเป๋า (ที่มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่) กลับมาด้วย
2.  นอกจากนี้ ยังมีหญิงไทยอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องโทษในคดีใช้บัตรเครดิตปลอม โดยหญิงเหล่านี้ให้การว่าได้รับการชักชวนโดยนายหน้าคนไทยให้หารายได้ด้วยวิธีทำบัตรเครดิตปลอมที่ผลิตโดยชาวแอฟริกันในประเทศไทย โดยจะได้รับการว่าจ้างให้เดินทางไปต่างประเทศและซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบินตามใบสั่งที่ได้รับและนำกลับมาส่งให้เครือข่ายเพื่อนำไปขายในตลาดมืด ซึ่งสันนิษฐานว่าชาวแอฟริกันดังกล่าวน่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันกับที่หลอกหญิงไทยไปขนยาเสพติดด้วย


ที่มา : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น