วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คนไทยไม่กระทบจากแผ่นดินไหวในเมียนมาร์

จากการที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นในประเทศเมียนมาร์เมื่ีอวันที่ 11 พ.ย. 55 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้รีบสำรวจความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคนไทยและทรัพย์สินของคนไทยในประเทศเมียนมาร์ พบว่า ไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด

แผ่นดินไหวดังกล่าวมีขนาด 6.8 ริกเตอร์ มีศูนย์กลางห่างจากเมืองชเวโบในรัฐสะกายประมาณ 72 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองมันฑะเลย์ประมาณ 115 กิโลเมตร ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเขตเศรษฐกิจและเขตชุมชน จึงยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายแม้ว่าแรงสั่นสะเทือนจะรู็สึกได้ถึงเมืองมันฑะเลย์ก็ตาม

ในส่วนของคนไทย มีกลุ่มธุรกิจ SCG และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นกลุ่มธุรกิจเอกชนที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในเมืองมันฑะเลย์ ซึ่งต่างก็แจ้งว่าไม่ได้รับความเสียหายใดๆ และไม่มีคนไทยหรือนักท่องเที่ยวไทยได้รับบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น