วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ซูดานพบการระบาดของโรคไข้เหลือง

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้แถลงผ่านทางเว็ปไซต์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 หลังได้รับรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศซูดานว่าพบการระบาดของโรคไข้เหลือง (Yellow Fever) ใน 23 พื้นที่ของประเทศซูดาน โดยตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 พบผู้สงสัยว่าป่วยจำนวนทั้งสิ้น 329 คน เสียชีวิตแล้ว 97 คน ซึ่งขณะนี้ ทาง WHO และกระทรวงสาธารณสุขซูดานรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ กำลังดำเนินความพยายามในการควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวอยู่

ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศซูดานรวมทั้งประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้เหลือง (ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้) ขอให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองได้ที่สถานบริการฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนเดินทาง รายละเอียดเกี่ยวกับโรคไข้เหลือง การป้องกัน ตลอดจนสถานบริการฉีดวัคซีนให้ตรวจสอบที่เว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค ที่  http://thaigcd.ddc.moph.go.th/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น