วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

ความรุนแรงกระชับพื้นที่ คนไทยในซีเรียพร้อมเผ่น
สถานการณ์ในซีเรียส่อเค้ารุนแรงและขยายตัวมากขึ้น ขณะนี้ เริ่มมีความรุนแรงและการปะทะกันด้วยอาวุธตามชานกรุงดามัสกัส เมืองหลวงของซีเรีย สถานทูตไทยต้องติดต่อกับคนไทยถี่ยิบเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในกรุงดามัสกัส ทราบว่าคนไทยทุกคนยังคงปลอดภัย ยังมีขวัญและกำลังใจดี และเห็นว่าสถานการณ์ในกรุงดามัสกัสยังค่อนข้างปกติ สำหรับการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ประท้วงและมีผู้เสียชีวิตตามที่เป็นข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ล้วนเกิดขึ้นในย่านนอกเมือง
คนไทยในซีเรียที่เหลืออยู่ประมาณ 30-40 คน เป็นนักศึกษา 20 คน ที่เหลือเป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวซีเรีย นักศึกษาไทยแจ้งว่า มหาวิทยาลัยยังเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติและหากสถานการณ์ไม่เลวร้ายลงมากนัก พวกตนก็ประสงค์จะเรียนต่อไปเพื่อให้จบภาคการศึกษาในเดือนพฤษภาคม นี้ สำหรับคนไทยที่สมรสกับชาวซีเรียแสดงความประสงค์จำพำนักอยู่กับครอบครัวในกรุงดามัสกัสต่อไป โดยหัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการเดินทางออกจากซีเรียเอง
สถานทูตไทยทั้งที่ริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งมีเขตอาณาดูแลประเทศซีเรีย และสถานทูตไทยที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดนที่มีพรมแดนติดกับประเทศซีเรีย ได้ร่วมกันเตรียมแผนการสำหรับอพยพคนไทยในซีเรียแล้ว โดยประสานกับทางการประเทศจอร์แดนขออนุญาตให้คนไทยผ่านทางเข้ามาในจอร์แดนหากมีกรณีฉุกเฉิน

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด
          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน
          กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
          กรมการกงสุล  กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น