วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

สถานกงสุลใหญ่ดูไบ จัดระเบียบร้่านนวดไทย
ของดีประเทศไทยที่โ้ด่งดังข้ามโลกนอกจากอาหารไทยแล้ว ปัจจุบันการนวดแผนไทยก็กำำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยได้ดำเนินความพยายามสนับสนุนในเรื่องนี้กันมาก และเป็นธรรมดาที่จะต้องประสบปัญหาต่างๆ มากมาย ปัญหาสำคัญของการนวดแผนไทยคือเรื่องของภาพลักษณ์ที่มักถูกมองว่ามีบริการแอบแฝง ซึ่งบางครั้งก็ต้องยอมรับว่ามีสถานบริการบางแห่งมีบริการแอบแฝงอยู่จริง ปัญหาอีกประการหนึ่งของการนวดแผนไทยก็คล้ายกับปัญหาของร้านอาหารไทย กล่าวคือมีคนต่างชาติแอบอ้างเปิดร้านนวดโดยใช้ชื่อเป็นการนวดแผนไทยแต่บริการไม่ได้มาตรฐานและหลายแห่งมีบริการแฝงด้วย ทำให้ชาวต่างชาติที่มาใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีและภาพลักษณ์การนวดแผนไทยต้องเสียหาย

ที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การนวดแผนไทยได้รับความนิยมอย่างสูง มีชาวต่างชาติรวมทั้งนักธุรกิจชาวไทยไปเปิดให้บริการนวด สปาแผนไทยกันหลายแห่ง และก็ต้องประสบปัญหาดังที่กล่าว มีร้่่านนวดเล็กๆ เปิดโดยนักธุรกิจต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยบางแห่งมีบริการแอบแฝงจนทำให้ภาพลักษณ์การนวดแผนไทยต้องเสียหายอย่างมาก ทางการท้องถิ่นก็เพ่งเล็งว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ตระหนักต่อปัญหานี้จึงได้พยายามแก้ปัญหาโดยได้ร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานของทีมประเทศไทย ทั้ง ท.ท.ท. การบินไทย รวมทั้งนักธุรกิจผู้ให้บริการนวดแผนไทย จัดโครงการจัดทำคู่มือแนะนำร้านนวดและสปาไทยในดูไบ "The Selected Thai Massage and Spa 2012" โดยจัดพิมพ์คู่มือแนะนำร้านนวดสปาไทย จำนวน 10 แห่ง ในดูไบและรัฐทางตอนเหนือ จำนวน 3,000 เล่ม เป็นภาษาอังกฤษและอาหรับ ซึ่งเป็นสถานประกอบการนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามีมาตรฐานตามที่กำหนดและที่สำคัญไม่มีบริการแอบแฝงแน่นอน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมอีกหลากหลายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอีกด้วย ทั้งการทำคูปองส่วนลดแทรกอยู่ในคู่มือแนะนำร้าน จัดแถลงข่าวและจัดเลี้ยงที่โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ และการสาธิตการนวดไทยและการแสดงผลิตภัณฑ์สปาไทยด้วย งานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 2,000 คน และยอดขายสินค้าพุ่งสูงกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายปกติ และที่สำคัญคือ ชาวต่างชาติได้เห็นถึงการนวดและสปาแผนไทยของแท้ เกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการ มากขึ้น  

ที่มา : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น