วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

เรียนต่อที่อิสราเอล
นอกจากคนไทยจะรู้จักประเทศอิสราเอลในฐานะตลาดแรงงานไทยแล้ว อิสราเอลยังขึ้นชื่อในด้านการศึกษาอีกด้วย ในภาพรวมอิสราเอลได้ชื่อว่ามีความเป็นเลิศด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Times ในปี 2554 ว่า 3 มหาวิทยาลัยของอิสราเอลเป็นหนึ่งใน 200 แห่งที่ดีที่สุดในโลกเลยทีเดียว
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงของอิสราเอลได้แก่ The Technion, The Hebrew University of Jerusalem, Ben Gurion Univerity of the Negev และ Tel Aviv University ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเนินการค้นคว้าวิจัย โดยหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆ ของอิสราเอล จะใช้ภาษาฮิบรูในการเรียนการสอน โดยจะใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 3-5 ปี แล้วแต่หลักสูตรของแต่ละสาขา
ปัจจุบัน ประเทศไทยและอิสราเอลมีความร่วมมือในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกอุดมศึกษาแห่งชาติกับ Council for Higher Education ของอิสราเอล โดยนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย จะต้องผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย (เรียก Mechina) เป็นเวลา 1 ปี จึงจะได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอิสราเอลจะเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะปัญหาชายแดนและปัญหาความมั่นคงกับปาเลสไตน์ ยังคงมีอยู่และเป็นข่าวใหญ่ให้ทราบกันอยู่บ่อยครั้ง
ผู้ที่สนใจจะส่งลูกหลายไปเรียน หรือส่งตัวเองไปทำงานที่อิสราเอล ควรจะต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะความเชื่อทางประวัติศาสตร์และศาสนาของชาวอิสราเอล รวมถึงเตรียมพร้อมต่อความกดดันในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ด้วย

ที่มา : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
        กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น