วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

เบลเยี่ยมเตรียมเนรเทศหญิงไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยมรายงานว่าทางการเบลเยี่ยมกำลังจะดำเนินการเพื่อส่งตัวหญฺงไทย 1 ราย กลับประเทศไทย โดยอ้างว่า หญิงไทยรายดังกล่าวโดยแจ้งข้อหาว่าหญิงไทยรายนี้เข้าเมืองและลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย

หญิงไทยให้ปากคำว่า เป็นชาวอุตรดิถ์ แต่งงานกับชาวลาวและเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 ต่อมาหย่าร้างกันและมาอยู่กินกับชายไทยอีกคนหนึ่งโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และยังย้ำว่า ตนมีบัตรประจำตัวสำหรับผู้่มีถิ่นพำนักในฝรั่งเศสแต่หมดอายุลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 และยังไม่ได้ต่ออายุ
ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ได้เดินทางมาที่เมืองอันตเวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยมเพื่อเยี่ยมเพื่อนคนไทยที่เปิดร้านอาหารอยู่โดยไม่ได้นำหนังสือเดินทางไทยติดตัวไปด้วยแต่ทิ้งไว้ที่บ้านที่ฝรั่งเศส ตำรวจเบลเยี่ยมได้เข้าตรวจร้านอาหารแห่งนี้เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ตนจึงถูกควบคุมตัวไว้เนื่องจากไม่มีเอกสารหลักฐานการเข้าเมืองที่ถูกกฎหมาย และตนไม่อยากถูกส่งตัวกลับประเทศไทยและต้องการไปอยู่ประเทศฝรั่งเศส

สถานทูตได้ขอให้ ตม. ผ่อนปรนดดยชะลอการส่งตัวหญิงไทยรายนี้กลับประเทศไทยเพื่อให้ได้มีโอกาสนำหลักฐานมาแสดงต่อไป ซึ่ง ตม. เบลเยี่ยมให้เวลาอีก 1 สัปดาห์ หากยังไม่สามารถนำหลักฐานมาแสดงก็จะนำตัวส่งกลับประเทศไทยต่อไป

เรื่องนี้เป็นอุทธาหรณ์ให้เราต้องพกพาเอกสารประจำตัวติดตัวไว้เสมอเวลาอยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทาง บัตรประจำตับัตรอนุญาตมีถิ้นพำนักถาวร เอกสารเหล่านี้ต้องยังไม่หมดอายุด้วย มิฉะนั้น หากเคราะห์ไม่ดีโดนตรวจพบก็อาจถูกตัวกลับประเทศไทยดังเช่นกรณีของหญิงไทยรายนี้


ที่ีมา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบร้สเซลส์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น