วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

เรียนหนังสือที่อินเดียอินเดีย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่คนไทยนิยมส่งลูกหลานตนเองไปเรียน เนื่องจากระบบการศึกษาของอินเดียได้มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ระยะทางไม่ไกลจากประเทศไทยมากนัก และที่สำคัญคือใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอน
ในปัจจุบันมีนักเรียนไทยอยู่ที่ประเทศอินเดียประมาณ 1,500 คน โดยศึกษาอยู่ที่ บังกาลอร์ อ็อตตี้ นิวเดลี มุมไบ ปูเน่ และชิมลา ซึ่งนักเรียนไทยจะเดินทางไปศึกษาในชั้นประถม-มัธยม มหาวิทยาลัย หรือไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบสั้น ซึ่งมักจะติดต่อผ่านนายหน้าแนะแนวทางการศึกษา
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทย ในประเทศอินเดีย มักได้รับการร้องเรียนจากนักเรียนไทยที่มาศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย ว่าประสบปัญหาด้านการเรียน และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการลงโทษ การลงโทษนักเรียนส่วนมากจะใช้วิธีกักบริเวณ และโดยที่นักเรียนไทยในประเทศอินเดียส่วนใหญ่เป็นนักเรียนประจำ จึงไม่มีใครอยากทำผิดและถูกลงโทษ เพราะนั่นหมายถึงการอดออกไปเที่ยวนอกโรงเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์
นอกจากนี้ยังมีปัญหาการถูกทำร้ายร่างกายจากนักเรียนอินเดีย รวมไปถึงการเรียนการสอนที่มักจะใช้ภาษาฮินดีควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนไทยไม่เข้าใจบทเรียน ส่งผลให้สอบไม่ผ่าน และกลายเป็นเด็กมีปัญหาในที่สุด
ผู้ที่สนใจจะส่งลูกหลานไปเรียนที่ประเทศอินเดียควรพิจารณาให้รอบคอบ อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาของสถาบันแนะแนวการศึกษาโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่สำคัญคือควรให้นักเรียนรายงานตัวต่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทย ในประเทศอินเดีย เพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยดูแลเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที
ที่มา : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น