วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

นวดไทยถูกเอาเปรียบที่เคนยา
เป็นอีกกรณีที่ยืนยันว่าธุรกิจนวดแผนไทยในปัจจุบันได้รับความนิยมล้นหลามจากทั่วทุกภูมิภาคในโลกจริงๆ ล่าสุดไปไกลถึงเคนยา ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา รายงานกรณีหมอนวดหญิงไทย 2 คน เดินทางไปทำงานนวดแผนไทยที่เคนยา ถูกนายจ้างชาวเคนยาใช้งานหนักและเอาเปรียบ จึงได้รายงานให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ และเดินทางกลับประเทศไทย
หมอนวดทั้ง 2 คน ได้รับการชักชวนจากลูกค้าชาวเคนยาที่เคยพบกันที่ประเทศไทย ให้ไปทำงานที่ร้าน Lintons Beauty World ในกรุงไนโรบี ซึ่งนายจ้างชาวเคนยาสัญญาว่าจะรับผิดชอบค่าอาหาร-ที่พัก ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกรุงเทพฯ-ไนโรบี และค่าใบอนุญาตทำงาน รวมถึงเงื่อนไขที่จะให้หมอนวดไทยทั้ง 2 คน ฝึกสอนพนักงานชาวเคนยาเกี่ยวกับการนวดแผนไทยด้วย
แต่เมื่อเดินทางถึงประเทศเคนยา สิ่งที่เคยหวังกลับไม่เป็นเช่นนั้น... หมอนวดไทยทั้ง 2 คน ถูกบังคับให้เซ็นต์สัญญาตามข้อตกลงที่นายจ้างเขียนขึ้นมาเอง โดยไม่ผ่านการรับรองจากทั้งหน่วยงานไทยและเคนยา สุดท้ายจึงไม่พ้นการถูกนายจ้างเอาเปรียบ ใช้งานหนัก ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกันไว้ และยังไม่ได้รับเงินเดือนเท่ากับจำนวนที่เคยสัญญาไว้อีกด้วย
ผู้ที่สนใจจะเดินทางไปทำงานนวดแผนไทยในต่างประเทศ ควรดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องสัญญาจ้างงาน ต้องแจ้งผ่านกระทรวงแรงงานและให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ รับรองก่อนเริ่มทำงาน และแรงงานไทยจะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานจากประเทศปลายทางก่อนเดินทางไปทำงานด้วย
มิฉะนั้น การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ถูกใช้งานหนัก เป็นแรงงานเถื่อน และความเสี่ยงต่อการถูกจับข้อหาลักลอบทำงาน อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณเอง หากเพียงหลงเชื่อคำชักชวนจากเพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิด โดยไม่ตรวจสอบให้รอบคอบเสียก่อน!

ที่มา : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น