วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เอ เอฟ เอส ไทย ก้าวไกลไปโคลอมเบีย
ประเทศโคลอมเบีย ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ห่างไกลกับเมืองไทยชนิดที่เรียกว่าอยู่กันคนละฝั่งโลก แต่แม้จะอยู่ไกลถึงเพียงนั้น ก็ยังมีคนไทยอยู่อาศัย
เมื่อ 6-11 พ.ค. ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงลิมา ซึ่งมีเขตอาณาดูแลประเทศโคลอมเบียด้วย ได้จัดกงสุลสัญจร เดินทางไปเยี่ยมเยือนคนไทยที่ประเทศโคลอมเบีย ซึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณสิบกว่าคน ส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวโคลอมเบีย และที่น่าสนใจคือ ขณะนี้ มีน้องๆ เยาวชนไทย 4 คน เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนตามโครงการ AFS กำลังศึกษาอยู่ที่นั่นด้วย

เยาวชนไทยทั้ง 4 คน นับว่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่สองแล้ว ทั้งหมดเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยม อายุระหว่าง 15-17 ปี เข้ามาศึกษาและพำนักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวโคลอมเบียเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (หรือประมาณ 10-11 เดือน) ผู้บริหารโครงการชาวโคลอมเบียกล่าวชมเชยเยาวชนไทยว่าเป็นผู้มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย เป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครองและเพื่อนๆ ชาวโคลอมเบีย ในช่วงแรกเด็กเหล่านี้ยังคิดถึงบ้านบ้างแต่ทางโครงการและครอบครัวอุปถัมภ์ก็เปิดโอกาสให้เด็กติดต่อกับทางบ้านที่เมืองไทยทางโทรศัพท์ได้ ซึ่งระยะต่อมาเด็กไทยเหล่านี้ก็สามารถปรับตัวได้ดี ไม่มีปัญหาใดๆ ทางโครงการ AFS จะคอยติดตามความคืบหน้าและดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของเด็กเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ มีการทประกันสุขภาพให้ โครงการ AFS โคลอมเบียยังได้ทำบัตรเครดิตมอบให้ครอบครัวอุปถัมภ์ทุกครอบครัวไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน

ต้องขอชมเชยและชื่นชมน้องๆ เยาวชนทุกคนที่ประพฤติตนได้เหมาะสม ไม่สร้างปัญหา ไม่เป็นภาระ แก่ทุกฝ่าย นับว่าน้องๆ เหล่านี้มีส่วนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทย เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ทำให้ชาวโคลอมเบียได้รู้จักเมืองไทยดีขึ้นเพื่อที่ว่าในโอกาสข้างหน้า ไทย-โคลอมเบีย จะได้มีความสัมพันธ์ด้านต่างๆ มากขึ้น และน้องๆ ที่มีโอกาสได้มาศึกษาหาประสบการณ์ที่ดคลอมเบียจะได้เป็นกำลังสำคัญของไทยที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศต่อไป  

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น