วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คนไทยในซาอุฯ ปลื้ม หมอไทยไปดูแลถึงที่


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาดรายงานว่า ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555 สถานเอกอัครราชทูตได้จัดทำโครงการให้บริการทางการแพทย์แก่คนไทยและอาสาสมัครแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน โดยที่ผ่านมาได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่งคนไทยและแรงงานไทยให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก 


ในปีนี้สถานเอกอัครราชทูตได้เชิญนายแพทย์ สุทัศน์ ดวงดีเด่น นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม จากโรงพยาบาลเลิดสิน และนายแพทย์อาทิตย์ กอธรรมรังษี เดินทางไปให้บริการทางการแพทย์แก่คนไทยในกรุงริยาดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. และที่เมืองอัลโคบาร์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 14.00-20.00 น. ตามลำดับ

ที่กรุงริยาดสถานเอกอัครราชทูตได้จัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพร่างกาย ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตเป็นเวลา 1 วัน ซึ่งได้รับความสนใจจากคนไทยและครอบครัวทั้งในกรุงริยาดและจากเมืองใกล้เคียงทยอยเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นจำนวนกว่า 50 คน ซึ่งส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการตรวจสุขภาพตามโครงการดังกล่าวมาก่อนแล้ว ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตได้แจกจ่ายยารักษาโรคให้แก่คนไข้ทุกคนตามคำวินิจฉัยของแพทย์อีกด้วย รวมทั้งได้เก็บประวัติการรักษาและการจ่ายยาไว้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการติดตามผลการรักษาในการดำเนินโครกงการนี้ในปีต่อๆไป


สำหรับที่เมืองอัลโคบาร์ สถานเอกอัครราชทูตได้เดินทางไปให้บริการตรวจสุขภาพที่โรงแรม Al Gosaibi Al Khoba ซึ่งมีแรงงานไทยและครอบครัวที่ทำงานอยู่ที่เมืองอัลโคบาร์และเมืองใกล้เคียงเข้ารับการบริการจำนวน 40-50 คน 


คนไทยที่มารับบริการตรวจสุขภาพต่างแสดงความขอบคุณสถานเอกอัครราชทูต ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นและแสดงความประสงค์ขอให้จัดโครงการนี้เป็นประจำทุกปี เนื่องจากปัจจุบันแรงงานไทยส่วนใหญ่อายุมากเฉลี่ย 50-65 ปี และจากการตรวจสุขภาพพบว่ากว่าร้อยละ 80 ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคผิวหนังอันเนื่องมาจากการทำงานหนักในสภาพภูมากาศที่ร้อนอบอ้าวตลอดทั้งปี ขาดการดูแลและรักษาที่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ได้รับการตรวจสุขภาพสม่เสมอ นอกจากนั้นแรงงานไทยหลายรายยังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอันเกิดจากความเครียดจากการทำงานและจากสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดด้วยกฎระเบียบต่างๆ การจัดโครงการให้บริการทางการแพทย์ครั้งนี้จึงถือว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งหวังในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยและแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบียและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คนไทยอีกด้วย


สถานเอกอัครราชทูตมีความตั้งใจจะจัดทำโครงการนี้เป็นประจำทุกปีในประเทศซาอุดีอาระเบีย โครงการนี้ยังได้รับความสนใจจากสถานเอกอัครราชทูตที่บาห์เรนด้วย คณะแพทย์จึงได้เดินทางต่อไปยังประเทศบาห์เรนตามคำเชิญของสถานทูตไทยและคนไทยเพื่อไปให้การรักษาและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพให้แก่คนไทยที่นั่นด้วย 


ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น