วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นักเรียนไทยโวย ถูกเอเย่นต์โรงเรียนสอนภาษาที่นิวซีแลนด์หลอกโกงเงิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ รายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากนักเรียนไทย 2 ราย บอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอวีซ่าให้กับนักเรียนไทยที่ต้องการไปเรียนภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์ หลอกตุ๋นเงินแต่ยังไม่ได้วีซ่า

บริษัทนี้มีคนไทยเป็นผู้จัดการ เที่ยวชักชวนนักเรียนไทยที่ต้องการไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ อ้างว่าจะช่วยดำเนิินการในการติดต่อสถานบันการศึกษาและขอวีซ่าให้เรียบร้อย แต่พอโอนเงินค่าใช้จ่ายไปให้แล้ว บริษัทนี้ก็ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ พอเรียกเงินคืนก็บ่ายเบี่ยง จากพฤติกรรมตามที่ได้รับแจ้ง เอเย่นต์รายนี้จะหาเหยื่อที่ดูแล้วว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน จากนั้นก็อ้างกับเหยื่อว่าบริษัทสามารถช่วยเหลือในเรื่องหลักฐานทางการเงินที่ใช้นำไปแสดงแก่ทางการของนิวซีแลนด์ได้ และขอให้โอนเงินเข้ามาเป็นค่าใช้จ่าย พอถูก ตม. นิวซีแลนด์ปฏิเสธไม่ให้วีซ่า บริษัทนี้ก็ไม่คืนเงินหรือคืนก็ไม่ครบจำนวน 

สถานทูตได้ประสานกับหน่วยงานของนิวซีแลนด์แล้ว ทราบว่า การยื่นขออนุญาตไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน หากผู้ร้องมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดก็จะถูกปฎิเสธ ไม่ว่าจะยื่นผ่านเอเย่นต์หรือยื่นด้วยตนเอง ดังนั้น การโฆษณาชวนเชื่อของเอเย่นต์ที่ว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือ และโดยปกติหากการขออนุญาตไม่ผ่าน ขั้นตอนการคืนเงินแก้ผู้ร้องที่ถูกปฎิเสธจะใช้เวลาไม่นาน

เรื่องแบบนี้ ก็ขอเตือนให้น้องๆ หรือผู้ปกครองที่อยากไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ได้ระวังกันไว้ เรื่องการหลอกลวงกันมีอยู่ทั่วไป คนสมัยนี้ไว้ใจยากจริงๆ 

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น