วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คิดให้ดี ไปทำงานเป็นแม่บ้านในตะวันออกกลาง


การเดินทางไปทำงานในตะวันออกกลางของคนไทยโดยเฉพาะสตรีไทยที่ไปทำงานแม่บ้าน หรือคนรับใช้ในบ้านของชาวอาหรับ ชาวตะวันนออกกลางนั้น มีกันมานานแล้ว และที่ผ่านมาการทำงานในตำแหน่งงานนี้จะสร้างปัญหามากกว่าที่จะได้ประโยชน์ เนื่องจากประเทศในตะวันออกกลางจะมีประเพณี วัฒนธรรมที่ต่างจากไทยเรามาก และคนไทยส่วนมากจะปรับตัวไม่ได้ อีกทั้งงานที่ทำก็หนักเนื่องจากชาวตะวันออกกลางจะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ บ้านก็หลังใหญ่ ต้องดูแลรับใช้ทุกคนในครอบครัวและต้องทำงานทุกอย่างซึ่งเป็นภาระที่หนัก เงินเดือนที่ได้รับก็ไม่มาก และที่สำคัญ เนื่องจากเป็นงานที่ทำกับนายจ้างแบบตัวบุึึคคล ไม่ใช่ในรูปแบบของบริษัท ดังนั้น สวัสดิการ สิทธิตามกฎหมายหรือผลประโยชน์พึงได้ต่างๆ รวมทั้งขั่วโมงทำงานที่ไม่แน่นอน ก็เป็นสิ่งยากจะควบคุมดูแลให้เป็นไปตามสัญญา คนงานไทยจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาตลอด และการตรวจสอบนายจ้างก็เป็นเรื่องยากมาก

เรื่องนี้ นายธาตรี เชาวชตา กงสุลไทยประจำประเทศบาห์เรน ให้ข้อมูลเพิ้มเติมว่า กระทรวงแรงงานของไทยตระหนักเป็นอย่างดีถึงปัญหาการไปทำงานเป็นแม่บ้าน/คนรับใช้ในบ้านในประเทศตะวันนออกกลาง จึงมีนโยบายไม่สนับสนุนให้คนไทยไปทำงานเป็นแม่บ้าน/คนรับใช้ในบ้านในประเทศตะวันออกกลางมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 นอกจากจะไปทำงานในบ้านหรือกินการของคนไทยด้วยกัน

ใครที่จะไปทำงานในตะวันออกกลางก็ขอให้คิดให้ดีก่อน ตรวจสอบข้อมูลได้จากกระทรวงแรงงาน หรือสอบถามจากสถานทูต/สถานกงสุลไทยที่อยู่ในประเทศที่ท่านคิดจะไปทำงานก็ได้ จะได้ไม่ต้องไปตกทุกข์ได้ยาก ทำงานลำบาก ได้เงินน้อยกว่าอยู่บ้านเราซะอีก งานบางอย่างในต่างประเทศนั้น ขอบอกว่า อย่าไปทำเลย ทำงานอยู่บ้านเรายังได้เงินมากกว่า ไม่ต้องเป็นหนี้ และไม่ต้องถูกใครบังคับกดขี่ให้ช้ำใจ

ที่มา : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
         กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
       : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น