วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กระทรวงการต่างประเทศจะจัดเที่ยวบินพิเศษ เที่ยวที่ 8 นำคนไทยในอียิปต์กลับบ้าน


กระทรวงการต่างประเทศจะจัดเที่ยวบินพิเศษ เที่ยวที่ 8 นำคนไทยในอียิปต์กลับบ้าน


ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้จัดเที่ยวบินพิเศษจำนวน 7 เที่ยว นำคนไทยจากประเทศอียิปต์เดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 กระทรวงการต่างประเทศกำหนดจัดเที่ยวบินพิเศษเที่ยวที่ 8 ของสายการบินอียิปต์ เที่ยวบิน MS 960 เพื่อนำคนไทยในเบื้องต้น จำนวน 296 คน ออกจากกรุงไคโรเวลา 22.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรได้ลงพิมพ์รายชื่อคนไทย (296 คน) ที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 22.30 น. โดยเที่ยวบิน MS 960 ไว้ในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

ครอบครัวมีเด็ก

1. Mr. Muhammadfauzee Binseng U 784183
2. Mrs. Faosiyah Yusoh C 756354
3. CHD Muhammatsarip Binseng C 756347
4. Ms. Aini Naesae B 811100
5. Mr. Husen Maseng M 783871
6. Ms. Saina Malae U 757120
7. Master Abdulrahman Maseng A 045008
8. Master Abdulrafar Maseng A 045009
9. Mr. Abdulrophal Daeboh A 909726
10. Ms. Badareeyah Bangosatu G 733148
11. Master Affan Daeboh C 912697
12. Ms. Punnipa Sawekkulchol D 217186
13. Mr. Ampol Pulsiripunya D 217185

คนไทยและนักเรียนไทย

14. Mr. Abdollah Benbahen U 760305
15. Mr. Abdul-Asi Dahoh U 756408
16. Mr. Abdulfatta Kama Y 855238
17. Mr. Abdulhadee Cheeh V 865438
18. Mr. Abdulhafis Cheearsae Y 868273
19. Mr. Abdullasi Maerohdam C 804869
20. Mr. Abdullah-Rijal Bungatayong A 859535
21. Mr. Abdulloh Masae C 801898
22. Mr. Abdulloh Yama Y 852262
23. Mr. Ab-dulloh Tayeh U 750826
24. Mr. Abdulloh Samaae
25. Mr. Abdulkode Tamoh Y 856001
26. Mr. Abdulmalae Leeyanalee
27. Mr. Abdulrohim Manah Y 851607
28. Mr. Abdulroseh Mahrae C 921650
29. Mr. Abdulrofur Wohna A 915350
30. Mr. Abdun Kode Tapu P 732454
31. Mr. Abdunromae Lehni V 777309
32. Mr. Adisak Srisanga Y 686275
33. Mr. Afisurdin Useng U 879790
34. Mr. Akrom Yasu-Ngo V 780158
35. Mr. Ahamah Cheawae U 769664
36. Mr. A-hama Chedoleh
37. Mr. Ahmad Chelaeh P 700927
38. Mr. Ahamudusaman Sama-I C 801895
39. Mr. Aiproheng Suemae C 764741
40. Ms. Aitisan Bula C 926722
41. Mr. Alif Toyoteh U 762645
42. Mr. Amarang Salado R 718413
43. Mr. Aming Salaeh U 816747
44. Mr. Ammar Mamu M 837757
45. Mr. Amree Hama B 807850
46. Mr. Amsah Roying Z 698534
47. Mr. Anant Arwae Y628086
48. Mr. Anas Hinna Y 852443
49. Mr. Anas Yunu M 809695
50. Mr. Anwa Adae U 759054
51 Mr. Anwa Jehma U 761278
52. Mr. Anwar Cheleh M 649112
53. Mr. Anwarkodech Suemae Y 850798
54. Mr. Ansoree Dotae V 864996
55. Mr. Auma Keela
56. Mr. Armin Salaeh I 974252
57. Mr. Arsuemee Maenor R 638208
58. Mr. Asman Da-Oh P 710855
59. Mr. Asri Poma A 854677
60. Mr. Asuding Abubaka Y 748963
61. Mr. Atif Salaeh P 748022
62. Mr. Atoludin Jehloh J 766385
63. Mr. Ausman Ma-asae M 833689
64. Mr. Bakree Benhama U 764160
65. Mr. Bardan Samoh C 788508
66. Mr. Baree Dorma S 684532
67. Ms. Batreeyah Sateeya Y 683619
68. Mr. Butsarin Wolo Y735441
69. Mr. Darueman Ladoha Y 643151
70. Mr. Donroman Cheman M 784116
71. Ms. Esanee Maji M 647461
72. Mr. Fadeelah Chemah C 802416
73. Mr. Farhan Hayiyusuh C 802321
74. Mr. Faizeen Piriyasas H 762272
75. Ms. Firdaus Cheamao
76. MR. FURAKORN MAPA K 858823
77. MR. HAMDEE CHELONG Y 680780
78. Mr. Hamdee Leede C 858825
79. Ms. Hasanah Yakoh C 752375
80. Ms. HasaneeJehdeng Y 638813
81. Mr. Hasmudin Chehwoh Y 872228
82. Mr. Hisam Make Y 854 874
83. MR. IBROHEM LATANA K852906
84. Mr. Ibureh Hiya X 715813
85. Mr. Iduereh Haeya X 715831
86. Ms. Ielham Bueraheng
87. Mr. Ilyas Karhor Y 863115
88. Mr. Irfan Adam Y 878316
89. Mr. Irfan Chema Y 860415
90. MR ISAMA-AE SAEMAHSAE C 774927
91. Mr. Ishak Hajisa-I A 843884
92. Mr. Isma-ae Hawae A 915335
93. Mr. Isma-ael Selae G705975
94. Mr. Isma-ael Tapu U 785444
95. Mr. Jifiden Maseng
96. Mr. Kattining Nima C 755502
97. Mr. Komsan Hanasee Y 685217
98. Mr. Kholed Dahatoh Y 638219
99. Mr. Khalid Hayiwaedueramae
100. Khoiriyah Sudeng V 855165
101 Mr. Khoiru Bawae P 739975
102. Mr. Khoirunahmee Yeeka Y 861807
103. Ms. Khopuesoh Seng U 759477
104. Mr. Kumuhammatrusdi Tuandeng V 771065
105. Mr. Lan Benhayijehteh M 789454
106. Mr. Leenawat Saengwiman M 821999
107. Mr. Lukman Cheamao
108. Mr. Lukman Cehteh C 802066
109. MR MADNA-ING KUNO U 860137
110. Mr. Mahamasaari Mama V 757459
111. Mr. Mahama Chela C 809496
112. MR. MAHAMA KABAE S 685511
113. Mr. Mahama Pae-Ing
114. Mr. Mahamat Madahae P 739964
115. MR. MAHAMU YEEMAYEE M 628722
116. MR MAHMUD DO-NI Y 852547
117. Mr. Mahamud Waseh C 802810
118. Mr. Mamah Ladeng C 764740
119. Mr. Mawardee Salaeh Y 858096
120. Mr. Mawarding Mamu Z 870474
121. Mr. Maromuelee Seng U 879793
122. Mr. Maroyi Uma J 776970
123. MR. MAARNUWA DOLOH E 841000
124. Mr. Marwan Hayimaming U 784186
125. Mr. Masafwan Ro-iti V 759643
126. Mr. Masaidee Doima C 758550
127. Mr. Matlaisi Doli G 716584
128. Mr. Masukri Tehyae U 879794
129. Mr. Mawarding Mamu Z 870474
130. Mr. Mayuddin Khrenae U 750647
131. Mr. Mayusoh Ae-ya A 801076
132. Mr. Moohammad Duerraoh C 768687
133. MR. MUAZ HAYEE Y859368
134. Mr. Muhammad Hayiharasa V 756821
135. Mr. Muhammad Saroh J 876658
136. MR. MUHAMMAD-ADAS TOHWAE-AYI M 649444
137. MR. MUHAMMADARQAM MAPA J 684180
138. MR. MUHAMMADMUBAROH WAENISO Y856122
139. Mr. Muhama-Aueli Bincheha H 772296
140. MR. MAHAMAHYUDING MASAE C871008
141. MR MUHAMMAD-IMAN CHICHAI J 759834
142. Mr. Muhammad Doromae M 676461
143. MR. MUHAMMADALI BIN MATDIN P 749064
144. Mr. Muhammadsharif Chehmi Y 738286
145. Mr. Muhammasrusdi Adae M 683289
146. Mr. Muhammadnor Sueyoh M 843861
147. Mr. Muhammadarifen Pohno Y 856598
148. Mr. Muhammadrupeeyan Mae E 829070
149. MR MUHAMADSABBREE HADAE C 779964
150. MR. MUHAMMADSOBIR TOHYANGOH C 807021
151. MR. MUHAMMADSORLAEH KUNA R 630628
152. Mr. Muhammadsulkiflee Salaemae Y856414
153. Mr. Muhammadsukree Dvereh V 859405
154. Mr. Muhammadsukri Maming M 797309
155. Mr. Muhammadtoher Awae R 630723
156. Mr. Muhammadtorhay Mayetae C 758664
157. Mr. Muhammatatkam Mapa M 629297
158. Mr. Muhammatsaokee Sasen U 822476
159. Mr. Muhammatsunkipli Madong C 803970
160. MR. MUJAHID VANA C 908427
161. Mr. Munir Mahama Y 852937
162. Ms. Muniroh Sati A 935364
163. Mr. Murod Damae Y 617579
164. Mr. Nabeel Saha
165. Mr. Nachmuddin Kueni Y 856434
166. MR. NAIRUN MAMA M 631809
167. Mr. Nanthachai E 775578
168. Mr. Narakorn Mankhong U 704689
169. Nareeman Arwae M 646803
170. Mr. Nayti Sama P 741536
171. Mr. Niemron Pangoh Y 876356
172. Ms. Nuraswani Samae C 755503
173. Ms. Nurawahida Che-Asae K 852245
174. Ms. Nureeha Dotaseh Y 853260
175. Ms. Nurma Ainee Hayeemalee
176. Mr. Nirusdi Mata-a M 638769
177. Mr. Nunan Buenae U 821137
178. Ms. Nurisan Dueramae Y 853610
179. Ms. Nurisan Makek Y 645747
180. Ms. Nurita Mohsamae C 803166
181. Mr. Nusari Maka C 818797
182. Mr. Nusruddin Msropa C 801894
183. MR. NAYUEMI ABDULLATEE R 639575
184. Ms. Padeelah Taosatu C 772036
185. Mr. Paslee Leemadi-I C 914744
186. Mr. Pa-ising Pakako M 795586
187. Ms. Patihah Yusoh U 756691
188. Ms. Pateemoh Arwae C 763954
189. Mr. Peera Lohphung Y 806071
190. Mr. Pirneesee Madaing R 32097
191. Mr. Piya Nilee U 759478
192. Mr. Pornchai Samakkeemit W 778365
193. Mr. Pradit Mangkhong C 913790
194. Ms. Rabeeyah Mat P 739958
195. Ms. Raiyan Cheamao
196. Ms. Ropia Hayiduerasi Y 855387
197. Ms. Rokyno Chealong U 756361
198. Ms. Roseelah Mat C 913317
199. Ms. Rosnanee Dolah C 769967
200. Mr. Rif-At Nuh U 878926
201. Ms. Rophida Salaeh C 801362
202. Ms. Rusda Salaeh C 802958
203. Mr. Ruslan Awae Y 854353
204. Mr. Ruslee Samae Y 852550
205. Mr. Rusdee Samae Y 852551
206. Mr. Sabareeya Sami Y 644391
207. Mr. Sabuloh Mama K 861591
208. Mr. Saddam Kutongraseh Y 857409
209. Mr. Sakariya Kama V 763903
210. Mr. Sakariya Tohsatoo V 781830
211. Mr. Sakda Soheng N 660809
212. Ms. Sakera Waesani E 832837
213. Mr. Saifubakhoree Waesamoh V 765333
214. Mr. Saifunloh Salae U 870266
215. MR. SAMREE SEERAKO R 641477
216. Ms. Sameeyah Mamah P 739956
217. Mr. Sanusee Nado M 830598
218. Mr. Sarave Samaedan V 748022
219. Mr. Sarofdin Hayi-Adae I 664430
220. Ms. Sarihah Maming N 871022
221. Mr. Sayootee Hahwae P 732870
222. Mr. Seezammuddeen Bula Y 853192
223. Mr. Sittirak Khanthong K 637176
224. Ms. Sirikhwan Chatprasop J 813180
225. Mr. Sofian Laehraso Y 862662
226. Mr. Sofuwan Kateh Y 866382
227. Mr. Solae Borobaya U 751368
228. Mr. Somkiat Iamsamang H 733906
229. Mr. Sopro Niwae U 785450
230. Mr. Sosvan Lahu U 761228
231. Ms. Yubaidah Uma C 766326
232. MR. SUBREE SANIDARASANI C 806033
233. MR. SUDREE WAMEANG U 761282
234. MR. SUHAIMI KUTA C 803812
235. Mr. Suhaime Jehloh Y 851086
236. Ms. Sukhanya Kosungnean V 818007
237. Mr. Sukhipfli Sulong
238. Mr. Sukit Lee Y 638220
239. Mr. Sukree Chalong E 832630
240. Mr. Su Sana C 776977
241. Ms. Sulaila Beeru Y 852728
242. Mr. Sulaiman Roying V 869351
243. Mr. Sulaiman Awang C 772246
244. Mr. Sulhan Samohbueta Y 855874
245. Mr. Sulkiflee Bokoh Y 859914
246. Ms. Supaporn Laeha S 669908
247. Ms. Supiana Hama C 926730
248. Mr. Supan Dumeedae Y 637630
249. Mr. Supean Chemo P 721022
250. Ms. Suraida Tohsatu U 874367
251. Mr. Tarmisi Berahing U 879795
252. Mr. Torik Che-Long Y 734168
253. MR. USAMAN TOHWAE-AYI Y-605957
254. Mr. Usaman Chacha C 765053
255. Ms. Uswatee Hayiinin W 664218
256. Ms. Vasana Kongprasert C 919181
257. MR. WAEDA-OH WAEDUERAMAE
258. Mr. Waedueramae Chedorloh C 900713
259. Mr. Waemuhammadnawawee Waedueramee Y 769999
260. MR. Waesama-Ae Tohwaehyee V796351
261. MR. WAEU-SENG KASAW C 790713
262. Mr. Yahaya Duereh C 926701
263. Mr. Yahya Se h Y 610823
264. Mr. Yusof Salaeh A 847361
265. Mr. Yusron Marso V 796967
266. Mr. Zuning Pahchi Y 852260
267. Mr. Sonthaya Pankaew M 863344
268. Mr. AKHWANDEE SEN-UN H 754398
269. Mr. Uthai Rattanawan H 879941
270. Mr. Suksakhon Ninchan Z 823305
271. Ms. Erika Khatehaphong K 868046
272. Ms. Nutthana Nonnok I 706126
273. Ms. Patchari Suwanrueang K 801346
274. Ms. Chitta Khongsaekham J 813086
275. Ms. Prani Suwantueang H 811297
276. Ms. Samlee Srisang-On A 886324
277. Ms. Charunee Radtakhob N 738226
278. Ms. Phornrat Phattharakornpiyawat Z 817340
279. Ms. Lamprai Joompala S 793209
280. Mr. Kadafi Addunromae K 858828
281. Mr. Surosee Hayicheteh J 639615
282. Mr. Tuanmawan Tuwanhayee U 784182
283. Mr. Wutiporn Tipian H 773899
284. Mr. Afan Duereh Y 852674
285. Ms. Waesong Boho Y 749682
286. Mr. Theeraphon Makaew V 803528
287. Ms. Rokiyoh Thoyho C 769963
288. Aminoh Saelaemae Y 848159
289. Ms. Fatimoh Hayihasa Y 854035
290. Mr. Muhama Muhitapee
291. Mr. Muhammad Yama C 804697
292. Ms. Huda Hayeehama A 915342
293. Ms. Ruhanee Mahyusoh C 752510

ครอบครัวมีเด็ก

294. Ms. Salikho Isaya D 820532
295. Asma Isaya (Child)
296. Miss Sara Isaya (Child)

รวม 296 คน

ที่มา: เว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร http://www.mfa.go.th/web/1306.php?depid=198

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น