วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ข้อควรรู้เมื่อไปทำงานในสิงคโปร์


ข้อควรรู้เมื่อไปทำงานในสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานในเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย แต่ก็เป็นที่ตระหนักกันดีว่าสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่เคร่งครัดต่อกฎหมายและระเบียบวินัย อาทิ กฎจราจร การข้ามถนน การทิ้งขยะ การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

ข้อควรทราบสำหรับผู้ที่เดินทางไปทำงานในสิงคโปร์

- ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) และได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ 14 วัน การพำนักเกินเวลาที่กำหนดเป็นการผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกสูงสุด 6 เดือน เฆี่ยน 3 ที ปรับสูงสุด 6,000 ดอลลาร์สงคโปร์ และห้ามเข้าสิงคโปร์อีกต่อไป

- ผู้ถือเดินทางเข้าสิงคโปร์คสรถือหนังสืเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ

- ผู้ประสงค์จะเข้าไปทำงานในสิงคโปร์ ควรตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงแรงงานไทยเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง การทำงานโดยไม่ได้ขออนุญาตทำงานจากทางการสิงคโปร์จะถูกดำเนินคดี

- การลักลอบเข้าประเทศสิงคโปร์และประกอบอาชีพขายบริการเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และมีโทษหนัก

- การลักลอบนำยาเสพติด อาวุธปืน และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเข้าประเทศ มีโทษหนักและโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น