วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นายสมชัย จรณสมบูรณ์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี


เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อประสบเหตุฉุกเฉินขึ้นกับตนเอง อาทิ การถูกจับกุม หรือการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี มีคำแนะนำดังนี้
การจับกุมดำเนินคดี

บุคคลสัญชาติไทยที่ตกเป็นผู้ต้องหาไม่ว่ากรณีใดๆ หากไม่สามารถให้การเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอาหรับได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ติดต่อขอล่ามจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ทันที ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าคดีที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความช่วยเหลือคนไทยมักเกี่ยวกับการเสพสุราและการทะเลาะวิวาท

การเกิดอุบัติเหตบนท้องถนน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จะต้องโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่หมายเลข 999 ทันที โดยแจ้งรายละเอียดสถานที่เกิดอุบัติเหตุ ระดับความรุนรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำรถพยาบาลมาด้วยหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เมื่อได้รับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำรายงานอุบัติเหตุและทำแผนที่การเกิดอุบัติเหตุ แล้วจะมอบใบรายงานอุบัติเหตุให้แก่ทั้งผู้เสียหายและผู้ที่เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำไปแสดงต่อบริษัทประกันสำหรับซ่อมรถยนต์ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอาจถูกจับกุมดำเนินคดี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพิจารณาจากความรุนแรงของอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียหายที่เกิดขึ้น

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ

ตำรวจ / รถพยาบาล 999
ดับเพลิง 997
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี +971 2 642 1772
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ +971 4 348 9550ที่มา: หนังสือ อยู่อย่างไรในยูเออี ตีพิมพ์ กันยายน 2552

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2556 04:24

    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่เขต อัลมักตาอ์ใกล้โรงแรมแฃกรีล่า อาบูดาบี ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2555 หมายเลขโทรศัพท์ ปัจจุบันคือ +97125576551

    ตอบลบ