วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เหตุการณ์เดินขบวนประท้วงในอิหร่าน


เหตุการณ์เดินขบวนประท้วงในอิหร่าน


กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ได้เกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงในกรุงเตหะราน

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดต่อชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในอิหร่านเพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์ และขอให้คนไทยในอิหร่านใช้ความระมัดระวังในการเดินทางออกจากบ้าน และหลีกเลี่ยงไม่เดินทางเข้าไปในบริเวณการชุมนุม อนึ่ง ยังไม่ปรากฏว่ามีคนไทยได้รับความเสียหาย หรือบาดเจ็บ จากการชุมนุมดังกล่าว

17 กุมภาพันธ์ 2554

ที่มา: ข่าวสารนิเทศ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น