วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสสนับสนุนศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน

กงสุลใหญ่ดำรง ใคร่ครวญมอบเช็กเงินสดแก่คุณนงเยาว์ วรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสสนับสนุนศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 กงสุลใหญ่ดำรง ใคร่ครวญ ได้มอบเช็คเงินสดจำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ แก่คุณนงเยาว์ วรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส ทั้งในด้านการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐ และอื่น ๆ มาเป็นเวลากว่า 16 ปี การสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ชุมชนไทยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบประกันสุขภาพสหรัฐ ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นปี 2553 เพื่อให้ชุมชนไทยตระหนักและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าว


นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ดำรง ใคร่ครวญ ยังได้หารือกับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายและระบบความร่วมมือภายในชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนไทย ที่ประสบความลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดวางระบบอาสาสมัครและการส่งเสริมบทบาทของ ภาคธุรกิจในการช่วยเหลือสังคม


ที่มา: ภาพและเรื่องจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส http://www.thaiconsulatela.org/index.aspx

ปรับแก้: 19 ก.พ. 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น