วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเสริมสร้างชุมชนไทยในเยอรมนีให้เข้มแข็งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเสริมสร้างชุมชนไทยในเยอรมนีให้เข้มแข็ง


วันที่ 27 มกราคม 2554 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างชุมชนไทยในเยอรมนีให้เข้มแข็งระหว่างทีมประเทศไทยประจำสหพันธ์ฯ และตัวแทน/ผู้นำชุมชนไทยจากทั่วสหพันธ์ฯ ซึ่งประกอบด้วยสมาคมคนไทย โรงเรียนสอนภาษาไทย สมาคมวัฒนธรรมไทย สมาคมนักเรียนไทย สมาคมวิชาชีพ ผู้แทนวัดไทยและสื่อมวลชนไทยในสหพันธ์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 28 สมาคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น