วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แถลงการณ์ของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศอียิปต์


นายธานี ทองภักดี
อธิบดีกรมสารนิเทศ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

แถลงการณ์ของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศอียิปต์

1. ประเทศไทยยินดีกับการแสดงออกซึ่งความต้องการการเปลี่ยนแปลงของประชาชนสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

2. ไทยหวังว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านที่สงบสันติและราบรื่นเพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาของประชาชนอียิปต์ที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตย ความก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรือง

3. ประเทศไทยหวังที่จะที่จะได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่ของอียิปต์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดและยาวนานระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป
**********************
12 กุมภาพันธ์ 2554

ที่มา ข่าวสารนิเทศ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น