วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รายชื่อคนไทยตกค้างที่สนามบินกรุงไคโรซึ่งได้รับการช่วยเหลือกลับประเทศไทย


รายชื่อคนไทยตกค้างที่สนามบินกรุงไคโรซึ่งได้รับการช่วยเหลือกลับประเทศไทย

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้จัดเครื่องบินพิเศษของสายการบินไทยไปรับผู้โดยสารชาวไทยซึ่งตกค้างอยู่ที่สนามบินกรุงไคโรเนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในกรุงไคโร เป็นผลให้ทางการอียิปต์ประกาศกฎอัยการศึกห้ามราษฎรออกนอกเคหสถานภายหลังเวลา 16.00-08.00 น. สายการบินในอียิปต์จึงยกเลิกเที่ยวบินซึ่งกำหนดบินเวลากลางคืนเนื่องจากไม่สามารถบริหารด้านบุคลากรและเทคนิกในภาวะจำกัดได้ นั้น

การเคลื่อนย้ายคนไทยออกจากสนามบินกรุงไคโร ประเทศอียิปต์เริ่มดำเนินการในวันที่ 31 มกราคม 2554 โดยจัดส่งเครื่องบินสายการบินจอร์แดน เอวิเอชั่น ไปรับผู้โดยสารไทยจำนวน 85 คน ออกจากสนามบินแล้วนำออกมาพักค้างคืนอยู่ที่กรุงอัมมัน ประเทศจอร์แดน เพื่อรอเครื่องบินเที่ยวพิเศษของสายการบินไทยซึ่งบินตรงจากกรุงเทพมหานครไปยังกรุงอัมมันเพื่อรับผู้โดยสารไทยทั้งหมดกลับประเทศไทยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

คนไทยที่จะเดินทางกลับมากับเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8851 มีจำนวนทั้งสิ้น 69 คน (ส่วนคนอื่นจะเดินทางจากกรุงอัมมันต่อไปประเทศอื่น) โดยเครื่องบินกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 03.45 น. ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อคนไทยที่เดินทางมากับเที่ยวบินพิเศษได้ตามที่ปรากฏข้างต้น
ปล. การระบุจำนวนมุสลิม เพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น