วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สมาคมไทยในแคนาดา ฝั่งตะวันตก


สมาคมไทยในแคนาดา ฝั่งตะวันตก
Thai Associations in Western Canada

1. Vancouver
สมาคมไทยแห่ง บี.ซี.
Thai Association of B.C.
Email: info@thaibc.org
www.thaibc.org

2. Calgary
Alberta Thai-Canadian Association
Email: info@thaicalgary.org
www.thaicalgary.org

3. Edmonton
Alberta Thai Association
Email: info@thaiassociation.ab.ca
www.thaiassociation.ab.ca

ที่มา: เว็บไซต์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองแวนคูเวอร์ http://www.thaicongenvancouver.org/index.php?option=content&task=view&id=422&Itemid=148

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น