วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การให้ความช่วยเหลือคนไทยในอียิปต์


การให้ความช่วยเหลือคนไทยในอียิปต์

ในวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2554) นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนที่หอประชุม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยในอียิปต์ ภายหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการนำคนไทยจำนวน 85 คนออกจากอียิปต์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ว่า วันนี้ (3 ก.พ. 2554) เครื่องบินเช่าเหมาลำของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกเดินทางไปแล้ว โดยมีผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา พร้อมด้วยข้าราชการของกระทรวงฯ และแพทย์ทหาร เพื่อรับคนไทยที่แสดงความประสงค์จะกลับประเทศไทย ทั้งนี้ มีผู้ที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยประมาณ 400 กว่าคน และกระทรวงฯ ได้นำอาหารจำนวนหนึ่งและเครื่องกรองน้ำไปด้วย เนื่องจากคนไทยในอียิปต์กำลังประสบความลำบากในเรื่องอาหารและน้ำดื่ม นอกจากนี้ นายพิษณุ จันทร์วิทัน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการผู้บริหารมัสยิดอาเซียน เรื่อง “มัสยิดในกลุ่มประเทศอาเซียนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน” ในวันนี้ จะได้พิจารณาหารือกับจุฬาราชมนตรีเรื่องแนวทางการช่วยเหลือชาวไทยมุสลิมในอียิปต์ด้วย

รัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวว่า ในการให้ความช่วยเหลือคนไทย กระทรวงการต่างประเทศจะประสานกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งมีนักเรียน – นักศึกษามุสลิมในอียิปต์เช่นกัน เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือคนชาติของทั้ง 3 ประเทศต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้เคยตกลงกันภายใต้ “แนวทางการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่คนสัญชาติอาเซียนที่อยู่ท่ามกลางวิกฤตการณ์หรือความขัดแย้งในในประเทศที่สาม” (Guidelines for emergency assistance to all ASEAN nationals caught in conflict or crisis in third countries) ต่อไป

อนึ่ง ในวันนี้ นายพีรวิช สุวรรณประเทศ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสื่อมวลชนว่า ในขณะนี้ แม้จะมีสถานการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมาตรการเคอร์ฟิวของทางการอียิปต์ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรทุกคนก็ยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถในการประสานกับทั้งฝ่ายทางการอียิปต์ นักเรียน-นักศึกษาไทย รวมถึงคนไทย ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

3 กุมภาพันธ์ 2554
ที่มา: ข่าวสารนิเทศ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น