วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ปัญหาและอุปสรรคแรงงานต่างชาติในโอมาน


ปัญหาและอุปสรรคแรงงานต่างชาติในโอมาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน รายงานปัญหาและอุปสรรคของแรงงานต่างชาติในประเทศโอมาน ดังนี้

- ปัญหาสำคัญที่แรงงานไทยมักประสบคือเรื่องนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามที่ตกลง หรืจ่ายค่าจ้างล่าช้ามาก และกฎหมายแรงงานของโอมานไม่ครอบคลุมถึงแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานประเภท domestic workers และแรงงานไม่มีฝีมือ จึงยากที่จะบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินค้างชำระแก่แรงงาน


- สำหรับแรงงานไทยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับนายจ้างและบางคนไม่ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 2 ปีแต่คนงานจะขอกลับประเทศไทยก่อน ส่วนปัญหานายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ก็มีบ้าง โดยเฉพาะแรงงานที่ทำผิดกฎหมายและไม่มีสัญญาจ้างงาน อนึ่ง อัตราค่าจ้างในโอมานบางสาขา ยังต่ำเกินที่แรงงานไทยประเภทฝีมือหรือถึ่งฝีมือจะยอมรับ อาทิ แพทย์ และพยาบาล ซึ่งโอมานได้แสดงความประสงค์จะนำเข้าแรงงานประเภทนี้จากไทยหลายครั้ง แต่ไม่เป็นที่นิยมเพราะค่าตอบแทนไม่สูงพอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น