วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เรือประมงไทยขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ


เรือประมงไทยขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ

ตามที่นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนติมอร์ – เลสเต อย่างเป็นทางการระหว่าง วันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ และได้มีโอกาสเจรจากับรัฐบาลติมอร์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเรือประมงไทยและลูกเรือ ซึ่งถูกทางการติมอร์ฯ จับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ กลับประเทศไทย รวมถึง ได้มีโอกาสไปเยี่ยมลูกเรือดังกล่าว พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง นั้น

ในการนี้ เจ้าของเรือประมงดังกล่าว ได้ส่งจดหมายแสดงความขอบคุณต่อการดำเนินการของรัฐมนตรีว่าการฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือลูกเรือประมงที่ถูกจับเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ได้เสนอให้สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทยเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการฯ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับนานาประเทศ

1 กุมภาพันธ์ 2554

ที่มา : ข่าวสารนิเทศ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น